loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Lao Cai to Ha Noi > Bus ticket from Lao Cai to Soc Son
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Lao Cai - Lao Cai to Soc Son - Ha Noi

: 52 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
07:30
• Văn phòng Lào Cai
3h45m
11:15
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 07:30 09-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
08:30
• Văn phòng Lào Cai
3h45m
12:15
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 08:30 09-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
10:30
• Văn phòng Lào Cai
3h45m
14:15
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 10:30 09-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
11:30
• Văn phòng Lào Cai
3h45m
15:15
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 11:30 09-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
12:30
• Văn phòng Lào Cai
3h45m
16:15
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 12:30 09-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
13:00
• Văn phòng Lào Cai
3h45m
16:45
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 13:00 09-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
14:15
• Văn phòng Lào Cai
3h45m
18:00
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 14:15 09-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
14:30
• Văn phòng Lào Cai
3h45m
18:15
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 14:30 09-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
15:00
• Văn phòng Lào Cai
3h45m
18:45
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 15:00 09-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
15:30
• Văn phòng Lào Cai
3h45m
19:15
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 15:30 09-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Daily Limousine
Instant booking
Daily Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
15:30
• Lào Cai
4h20m
19:50
• Sảnh E (tầng 1) - ga Nội địa T1 - sân bay Nội Bài
*Belongs to 14:30 09-02-2023 Sapa - Ha Noi trip
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
16:00
• Văn phòng Lào Cai
3h45m
19:45
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 16:00 09-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
17:00
• Văn phòng Lào Cai
5h
22:00
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 17:00 09-02-2023 Lao Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Sao Vàng ( Thái Bình )
Instant booking
Sao Vàng ( Thái Bình )
Giường nằm 38 chỗ
17:15
• Văn phòng Lào Cai
4h
21:15
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 16:00 09-02-2023 Sapa - Thai Binh trip
No prepayment required
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Giường nằm 4x chỗ
17:30
• Văn phòng Lào Cai
5h
22:30
• Ngã ba Kim Anh
*Belongs to 16:30 09-02-2023 Sapa - Ha Tinh trip
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
17:30
• Văn phòng Lào Cai
3h45m
21:15
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 17:30 09-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Limousine 34 Giường VIP
18:00
• Văn phòng Lào Cai
5h
23:00
• Ngã ba Kim Anh
*Belongs to 17:00 09-02-2023 Sapa - Ha Tinh trip
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
19:30
• Văn phòng Lào Cai
3h45m
23:15
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 19:30 09-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
21:00
• Văn phòng Lào Cai
3h45m
00:45
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 21:00 09-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
23:30
• Văn phòng Lào Cai
5h
04:30
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 23:30 09-02-2023 Lao Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
23:57
• Văn phòng Lào Cai
3h45m
03:42
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 23:57 09-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
23:58
• Văn phòng Lào Cai
3h45m
03:43
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 23:58 09-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Daily Limousine
Daily Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
08:45
• Lào Cai
4h20m
13:05
• Sảnh E (tầng 1) - ga Nội địa T1 - sân bay Nội Bài
*Belongs to 07:45 09-02-2023 Sapa - Ha Noi trip
Daily Limousine
Daily Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
09:15
• Lào Cai
4h20m
13:35
• Sảnh E (tầng 1) - ga Nội địa T1 - sân bay Nội Bài
*Belongs to 08:15 09-02-2023 Sapa - Ha Noi trip
Daily Limousine
Daily Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:00
• Lào Cai
4h20m
20:20
• Sảnh E (tầng 1) - ga Nội địa T1 - sân bay Nội Bài
*Belongs to 15:00 09-02-2023 Sapa - Ha Noi trip
Thế Anh
Thế Anh
Giường nằm 40 chỗ
00:20
• Gầm cầu Cốc San
4h30m
04:50
• Ngã tư Nội Bài
Bảo Yến
Limousine giường phòng 22 chỗ
00:30
• Văn phòng Lào Cai
3h45m
04:15
• Văn Phòng Nội Bài
Đức Minh Travel
Đức Minh Travel
Limousine 9 chỗ VIP
• Chân cầu Cốc San
4h15m
20:15
• Sảnh E (tầng 1) - ga Nội địa T1 - sân bay Nội Bài
Sao Vàng (Thái Bình)
Sao Vàng (Thái Bình)
Giường nằm 38 chỗ
08:45
• Văn phòng Lào Cai
4h
12:45
• Ngã tư Nội Bài
Sao Vàng (Thái Bình)
Sao Vàng (Thái Bình)
Giường nằm 38 chỗ
09:00
• Văn phòng Lào Cai
4h
13:00
• Ngã tư Nội Bài