loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from An Giang to Sai Gon > Bus ticket from Long Xuyen to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Long Xuyen - An Giang to Sai Gon

: 59 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 28/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
14:45
• Sân vận động An Giang
5h15m
20:00
• Ngã tư An Sương
*Belongs to 12:30 01-02-2023 Tinh Bien - Nha Trang trip
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
10:30
• Vp. Long Xuyên
6h
16:30
• Trạm An Sương
*Belongs to 09:00 01-02-2023 Chau Doc - Binh Duong trip
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• Vp. Long Xuyên
4h30m
15:30
• Trạm An Sương
*Belongs to 09:30 01-02-2023 Tinh Bien - Binh Duong trip
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• Vp. Long Xuyên
5h
16:00
• Vp. Sài Gòn
*Belongs to 09:30 01-02-2023 Chi Lang - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
11:30
• Vp. Long Xuyên
5h40m
17:10
• Vp. Sài Gòn
*Belongs to 10:00 01-02-2023 Tinh Bien - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
12:20
• Vp. Long Xuyên
6h
18:20
• Vp. Sài Gòn
*Belongs to 08:00 01-02-2023 Ha Tien - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
14:30
• Vp. Long Xuyên
6h
20:30
• Vp. Sài Gòn
*Belongs to 13:00 01-02-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
15:30
• Vp. Long Xuyên
6h
21:30
• Trạm An Sương
*Belongs to 14:00 01-02-2023 Chau Doc - Binh Duong trip
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
16:30
• Vp. Long Xuyên
6h
22:30
• Vp. Sài Gòn
*Belongs to 15:00 01-02-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Vp. Long Xuyên
6h
00:30
• Vp. Sài Gòn
*Belongs to 17:00 01-02-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Vp. Long Xuyên
6h
03:30
• Trạm An Sương
*Belongs to 20:00 01-02-2023 Chau Doc - Binh Duong trip
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:00
• Vp. Long Xuyên
4h30m
03:30
• Trạm An Sương
*Belongs to 21:30 01-02-2023 Tinh Bien - Binh Duong trip
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
00:00
• Vp. Long Xuyên
5h30m
05:30
• Vp. Sài Gòn
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
02:15
• Long Xuyên
3h
05:15
• Ngã Tư An Sương
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Vp. Long Xuyên
5h30m
14:30
• Vp. Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Vp. Long Xuyên
5h30m
15:00
• Vp. Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• Vp. Long Xuyên
6h
03:00
• Vp. Sài Gòn
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• Long Xuyên
3h
01:00
• Ngã Tư An Sương
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• Long Xuyên
3h
01:00
• Ngã Tư An Sương
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• Long Xuyên
3h
01:00
• Ngã Tư An Sương
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• Long Xuyên
3h
01:00
• Ngã Tư An Sương
Hùng Cường - An Giang
Hùng Cường - An Giang
Giường nằm 40 chỗ
00:30
• VP Long Xuyên
5h
05:30
• VP Sài Gòn
Hùng Cường - An Giang
Hùng Cường - An Giang
Giường nằm 40 chỗ
06:30
• VP Long Xuyên
5h
11:30
• VP Sài Gòn
Hùng Cường - An Giang
Hùng Cường - An Giang
Giường nằm 40 chỗ
07:30
• VP Long Xuyên
5h
12:30
• VP Sài Gòn
Hùng Cường - An Giang
Hùng Cường - An Giang
Giường nằm 40 chỗ
08:30
• VP Long Xuyên
5h
13:30
• VP Sài Gòn
Hùng Cường - An Giang
Hùng Cường - An Giang
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• VP Long Xuyên
5h
14:30
• VP Sài Gòn
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Vp. Long Xuyên
4h30m
14:00
• An Sương
Hùng Cường - An Giang
Hùng Cường - An Giang
Giường nằm 40 chỗ
10:30
• VP Long Xuyên
5h
15:30
• VP Sài Gòn
Hùng Cường - An Giang
Hùng Cường - An Giang
Giường nằm 40 chỗ
11:30
• VP Long Xuyên
5h
16:30
• VP Sài Gòn
Hùng Cường - An Giang
Hùng Cường - An Giang
Giường nằm 40 chỗ
12:30
• VP Long Xuyên
5h
17:30
• VP Sài Gòn