loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Mong Cai - Quang Ninh to Bac Ninh

: 9 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
22:30
• Bến xe Móng Cái
5h25m
03:55
• Khu công nghiệp Quế Võ
*Belongs to 22:30 14-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Ka Long (Hoàng Kiên)
Instant booking
Ka Long (Hoàng Kiên)
Giường nằm 45 chỗ
23:00
• Bến xe Móng Cái
5h40m
04:40
• Trạm xăng KCN Quế Võ
*Belongs to 23:00 14-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Ka Long Limousine VIP
Ka Long Limousine VIP
Giường nằm 44 chỗ VIP
• Bến xe Móng Cái
6h15m
14:15
• Khu công nghiệp Quế Võ
Ka Long Limousine VIP
Ka Long Limousine VIP
Giường nằm 44 chỗ VIP
• Bến xe Móng Cái
6h35m
14:35
• Samsung Yên Phong
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
16:45
• Bến xe Móng Cái
6h45m
23:30
• Samsung Yên Phong
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
16:45
• Bến xe Móng Cái
6h25m
23:10
• Khu công nghiệp Quế Võ
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
16:45
• Bến xe Móng Cái
51h
19:45
• Samsung Yên Phong
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
16:45
• Bến xe Móng Cái
50h40m
19:25
• Khu công nghiệp Quế Võ
Ka Long (Toàn Thắng)
Ka Long (Toàn Thắng)
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Bến xe Móng Cái
5h30m
02:00
• Khu công nghiệp Quế Võ