loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Son La > Bus ticket from Nam Tu Liem to Moc Chau
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Nam Tu Liem - Ha Noi to Moc Chau - Son La

: 35 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Xuân Tráng
Instant booking
Xuân Tráng
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• My Dinh Bus Station
4h30m
14:00
• Moc Chau Bus Station
Xuân Tráng
Instant booking
Xuân Tráng
Limousine 24 phòng
15:45
• My Dinh Bus Station
4h30m
20:15
• Moc Chau Bus Station
Bảo Lâm Sơn La
Limousine 32 giường
07:00
• My Dinh Bus Station
4h30m
11:30
• Moc Chau Town Center
Hải Tuấn
Hải Tuấn
Giường nằm 41 chỗ
• My Dinh Bus Station
4h
02:00
• Truong Giang Moc Chau Hotel
Hà Tuấn
Hà Tuấn
Giường nằm 41 chỗ
19:20
• My Dinh Bus Station
4h40m
00:00
• Moc Chau (Truong Giang hostel)
Ngọc Thuận
Ngọc Thuận
Giường nằm 42 chỗ
14:45
• My Dinh Bus Station
4h15m
19:00
• Huong Sen Hotel
*Belongs to 14:45 08-02-2023 Ha Noi - Son La trip
Đức Quyến
Đức Quyến
Giường nằm 20 chỗ
19:00
• My Dinh Bus Station
4h30m
23:30
• Huong Sen Hotel
*Belongs to 19:00 08-02-2023 My Dinh - Tua Chua trip
Đức Quyến
Đức Quyến
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• My Dinh Bus Station
5h
01:00
• Huong Sen Hotel
*Belongs to 20:00 08-02-2023 My Dinh - Tuan Giao trip
Ngọc Thuận
Ngọc Thuận
Giường nằm 42 chỗ
21:00
• My Dinh Bus Station
4h15m
01:15
• Huong Sen Hotel
*Belongs to 21:00 08-02-2023 Ha Noi - Son La trip
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
Giường nằm 40 chỗ
09:25
• My DInh Bus Station
4h20m
13:45
• Huong Sen Hotel
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
Giường nằm 40 chỗ
09:26
• My DInh Bus Station
4h20m
13:46
• Huong Sen Hotel
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
Giường nằm 40 chỗ
09:27
• My DInh Bus Station
4h20m
13:47
• Huong Sen Hotel
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
Giường nằm 40 chỗ
09:28
• My DInh Bus Station
4h20m
13:48
• Huong Sen Hotel
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
Giường nằm 40 chỗ
09:29
• My DInh Bus Station
4h20m
13:49
• Huong Sen Hotel
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• My DInh Bus Station
4h20m
13:50
• Huong Sen Hotel
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
Giường nằm 40 chỗ
10:25
• My DInh Bus Station
4h20m
14:45
• Huong Sen Hotel
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
Giường nằm 40 chỗ
10:26
• My DInh Bus Station
4h20m
14:46
• Huong Sen Hotel
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
Giường nằm 40 chỗ
10:27
• My DInh Bus Station
4h20m
14:47
• Huong Sen Hotel
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
Giường nằm 40 chỗ
10:28
• My DInh Bus Station
4h20m
14:48
• Huong Sen Hotel
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
Giường nằm 40 chỗ
10:29
• My DInh Bus Station
4h20m
14:49
• Huong Sen Hotel
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
HTX 30/4 (Hải Quân-Trưởng Tuấn)
Giường nằm 40 chỗ
10:30
• My DInh Bus Station
4h20m
14:50
• Huong Sen Hotel
Hùng Long (Điện Biên)
Giường nằm 41 chỗ
17:50
• Vietnam National Convention Center
3h
20:50
• Moc Chau Bus Station
Thành Công (Điện Biên)
Thành Công (Điện Biên)
Giường nằm 41 chỗ
• Trung tâm hội nghị Quốc gia
4h
22:35
• Khách sạn Mường Thanh Mộc Châu
Hùng Long (Điện Biên)
Giường nằm 41 chỗ
19:00
• Gate 6 of Vietnam National Convention Center
3h
22:00
• Moc Chau Bus Station
Hưng Trang
Hưng Trang
Giường nằm 42 chỗ
19:00
• Gate 6 of Vietnam National Convention Center
4h
23:00
• Truong Giang Moc Chau Hotel
Mạnh Cường
Mạnh Cường
Giường nằm 41 chỗ
19:15
• My Dinh Bus Station
4h30m
23:45
• Huong Sen Hotel
Hùng Long (Điện Biên)
Giường nằm 41 chỗ
19:30
• Vietnam National Convention Center
3h
22:30
• Moc Chau Bus Station
Hùng Long (Điện Biên)
Giường nằm 41 chỗ
20:00
• Vietnam National Convention Center
3h
23:00
• Moc Chau Bus Station
Thủy Khởi
Thủy Khởi
Giường nằm 40 chỗ
21:45
• National Conference Center (Gate number 6)
4h30m
02:15
• Huong Sen hotel
Mạnh Nhung
Mạnh Nhung
Giường nằm 41 chỗ
22:00
• My Dinh Bus Station
4h30m
02:30
• Moc Chau Town