loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Nghe An > Bus ticket from Nam Tu Liem to Nghe An
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Nam Tu Liem - Ha Noi to Nghe An

: 109 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
09:30
• Bến xe Nước Ngầm
6h
15:30
• Bến xe phía Đông TP Vinh
No prepayment required
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
11:45
• Bến xe Nước Ngầm
6h
17:45
• Bến xe phía Đông TP Vinh
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
12:20
• Mỹ Đình
5h15m
17:35
• Ngã Tư Diễn Châu
*Belongs to 10:30 13-02-2023 Bac Ninh - Cua Lo trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
12:20
• Mỹ Đình
6h25m
18:45
• Cổng Ga Vinh
*Belongs to 10:30 13-02-2023 Bac Ninh - Cua Lo trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
13:00
• Mỹ Đình
5h45m
18:45
• Ngã Tư Diễn Châu
*Belongs to 12:30 13-02-2023 Ha Noi - Vinh trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
13:00
• Mỹ Đình
6h45m
19:45
• Cổng Ga Vinh
*Belongs to 12:30 13-02-2023 Ha Noi - Vinh trip
No prepayment required
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
13:10
• Bến xe Nước Ngầm
6h
19:10
• Bến xe phía Đông TP Vinh
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine 20 phòng VIP
13:20
• Bến xe Nước Ngầm
6h5m
19:25
• Bến Xe Bắc Vinh
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine 20 phòng VIP
13:20
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
20:55
• Huyện Hưng Nguyên
*Belongs to 13:20 13-02-2023 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine 20 phòng VIP
13:20
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
20:55
• Chợ Sáo
*Belongs to 13:20 13-02-2023 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
15:20
• Bến xe Nước Ngầm
6h5m
21:25
• Bến Xe Bắc Vinh
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
15:20
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
22:55
• Huyện Hưng Nguyên
*Belongs to 15:20 13-02-2023 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
15:20
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
22:55
• Chợ Sáo
*Belongs to 15:20 13-02-2023 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
No prepayment required
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
16:50
• Bến xe Nước Ngầm
6h
22:50
• Bến xe phía Đông TP Vinh
No prepayment required
Thủy Ngân
Instant booking
Thủy Ngân
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
17:30
• Văn phòng Mỹ Đình (66 Nguyễn Hoàng)
6h
23:30
• Vinh (Trường ĐH Vinh)
*Belongs to 17:30 13-02-2023 Ha Noi - Hue (My Dinh) trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:10
• Bến xe Nước Ngầm
6h5m
00:15
• Bến Xe Bắc Vinh
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:10
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
01:45
• Chợ Sáo
*Belongs to 18:10 13-02-2023 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:10
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
01:45
• Huyện Hưng Nguyên
*Belongs to 18:10 13-02-2023 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
No prepayment required
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
18:20
• Bến xe Nước Ngầm
6h
00:20
• Bến xe phía Đông TP Vinh
No prepayment required
Phú Thành
Instant booking
Phú Thành
Giường nằm 44 chỗ
19:00
• Bến xe Mỹ Đình
5h55m
00:55
• Nghệ An (dọc QL 1A)
*Belongs to 19:00 13-02-2023 Ha Noi - Huong Khe - Quang Binh trip
No prepayment required
Phú Thành
Instant booking
Phú Thành
Giường nằm 44 chỗ
19:00
• Bến xe Mỹ Đình
7h
02:00
• Cầu Bến Thủy 1
*Belongs to 19:00 13-02-2023 Ha Noi - Huong Khe - Quang Binh trip
No prepayment required
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
20:30
• Bến xe Nước Ngầm
6h
02:30
• Bến xe phía Đông TP Vinh
No prepayment required
Phú Thành
Instant booking
Phú Thành
Giường nằm 44 chỗ
21:00
• Bến xe Mỹ Đình
7h
04:00
• Cầu Bến Thủy 1
*Belongs to 21:00 13-02-2023 Ha Noi - Huong Khe - Quang Binh trip
No prepayment required
Phú Thành
Instant booking
Phú Thành
Giường nằm 44 chỗ
21:00
• Bến xe Mỹ Đình
5h55m
02:55
• Nghệ An (dọc QL 1A)
*Belongs to 21:00 13-02-2023 Ha Noi - Huong Khe - Quang Binh trip
No prepayment required
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng
7h5m
04:35
• Bến xe Bắc Vinh
*Belongs to 23:15 13-02-2023 Ha Noi - Ha Tinh trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
21:50
• Mỹ Đình
5h15m
03:05
• Ngã Tư Diễn Châu
*Belongs to 20:00 13-02-2023 Bac Ninh - Cua Lo trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
21:50
• Mỹ Đình
6h25m
04:15
• Cổng Ga Vinh
*Belongs to 20:00 13-02-2023 Bac Ninh - Cua Lo trip
No prepayment required
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
22:10
• Ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng
7h5m
05:15
• Bến xe Bắc Vinh
*Belongs to 23:55 13-02-2023 Ha Noi - Ha Tinh trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
22:10
• Mỹ Đình
6h25m
04:35
• Cổng Ga Vinh
*Belongs to 20:20 13-02-2023 Bac Ninh - Cua Lo trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
22:10
• Mỹ Đình
5h15m
03:25
• Ngã Tư Diễn Châu
*Belongs to 20:20 13-02-2023 Bac Ninh - Cua Lo trip
No prepayment required