loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Ninh Binh > Bus ticket from Nam Tu Liem to Ninh Binh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Nam Tu Liem - Ha Noi to Ninh Binh - Ninh Binh

: 16 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 07/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Anh Vũ
Ghế ngồi 45 chỗ
06:30
• My Dinh Bus Station
1h20m
07:50
• Kim Đông
Non Nước Ninh Bình
Non Nước Ninh Bình
Fortuner 8 chỗ
• FLC Complex Tower
1h30m
21:00
• Ninh Binh Office
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
• My Dinh Office
2h30m
21:30
• Ninh Bình Office
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
• My Dinh Office
1h50m
17:25
• Ninh Bình Office
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
09:12
• My Dinh Office
1h50m
11:02
• Ninh Bình Office
Bình Hoài Limousine
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
• 20 Pham Hung
2h
22:00
• Big C Ninh Binh
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
13:00
• My Dinh
2h
15:00
• Big C Ninh Binh
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
17:20
• My Dinh Office
1h50m
19:10
• Ninh Bình Office
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
22:10
• My Dinh
2h
00:10
• Big C Ninh Binh
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
18:27
• My Dinh Office
1h50m
20:17
• Ninh Bình Office
Toán Oanh
Toán Oanh
Giường nằm 40 chỗ
03:15
• Gate of My Dinh Bus Station
1h45m
05:00
• Gold Hotel Ninh Binh
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
• Ngan Ha Hotel
3h30m
21:00
• Ninh Bình
Hùng Hoa - Thanh Hóa
Hùng Hoa - Thanh Hóa
Giường nằm 44 chỗ
• My Dinh Office
1h50m
15:20
• Ninh Binh City
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 46 chỗ
• Ngan Ha Hotel
2h30m
12:00
• Ninh Bình
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 40 chỗ
• Ngan Ha Hotel
2h30m
00:00
• Ninh Bình
Tăng Tín
Tăng Tín
Giường nằm 44 chỗ
10:10
• My Dinh Office
2h5m
12:15
• Ninh Binh City