loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Quang Ninh > Bus ticket from Nam Tu Liem to Quang Ninh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateYou can make payment at the ticket counter or pay for driver upon pickupTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Nam Từ Liêm (132)
 • Cầu Giấy (61)
 • Bắc Từ Liêm (27)
Drop-off point
 • Cẩm Phả (22)
 • Hạ Long (20)
 • Uông Bí (12)
 • Đông Triều (12)
 • Móng Cái (7)
 • Tiên Yên (6)
 • Vân Đồn (6)
 • Đầm Hà (4)
 • Quảng Yên (3)
 • Bình Liêu (2)
 • Hải Hà (2)
Types of seat
Rating
& up (61)
& up (5)

Find the cheapest bus tickets from Nam Tu Liem - Ha Noi to Quang Ninh

: 78 trips
Sort by:
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
13:31
• Bến xe Mỹ Đình
3h40m
17:11
• Ngã ba Cửa Ông
170,000VND
15 seats left
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
14:10
• Bến xe Mỹ Đình
3h40m
17:50
• Ngã ba Cửa Ông
170,000VND
15 seats left
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
13:10
• Bến xe Mỹ Đình
3h40m
16:50
• Ngã ba Cửa Ông
170,000VND
15 seats left
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
12:45
• Bến xe Mỹ Đình
3h40m
16:25
• Ngã ba Cửa Ông
170,000VND
14 seats left
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
21:30
• Bến xe Mỹ Đình
6h55m
04:25
• Bến xe Móng Cái
250,000VND
41 seats left
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
13:31
• Bến xe Mỹ Đình
3h10m
16:41
• Bến xe Bãi Cháy
170,000VND
15 seats left
*Belongs to 13:31 01-02-2023 Ha Noi - Quang Ninh trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
12:45
• Bến xe Mỹ Đình
2h15m
15:00
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
150,000VND
14 seats left
*Belongs to 12:45 01-02-2023 Ha Noi - Quang Ninh trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
13:10
• Bến xe Mỹ Đình
2h40m
15:50
• Chợ Trung tâm Uông Bí
150,000VND
15 seats left
*Belongs to 13:10 01-02-2023 Ha Noi - Quang Ninh trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
13:31
• Bến xe Mỹ Đình
2h15m
15:46
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
150,000VND
15 seats left
*Belongs to 13:31 01-02-2023 Ha Noi - Quang Ninh trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
13:31
• Bến xe Mỹ Đình
3h30m
17:01
• Văn phòng Cẩm Phả
170,000VND
15 seats left
*Belongs to 13:31 01-02-2023 Ha Noi - Quang Ninh trip
No prepayment required

Rate your ticket searching experiences

Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
12:45
• Bến xe Mỹ Đình
3h10m
15:55
• Bến xe Bãi Cháy
170,000VND
14 seats left
*Belongs to 12:45 01-02-2023 Ha Noi - Quang Ninh trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
13:10
• Bến xe Mỹ Đình
2h15m
15:25
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
150,000VND
15 seats left
*Belongs to 13:10 01-02-2023 Ha Noi - Quang Ninh trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
14:10
• Bến xe Mỹ Đình
4h10m
18:20
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
170,000VND
15 seats left
*Belongs to 14:10 01-02-2023 Ha Noi - Quang Ninh trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
12:45
• Bến xe Mỹ Đình
3h30m
16:15
• Văn phòng Cẩm Phả
170,000VND
14 seats left
*Belongs to 12:45 01-02-2023 Ha Noi - Quang Ninh trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
13:31
• Bến xe Mỹ Đình
2h40m
16:11
• Chợ Trung tâm Uông Bí
150,000VND
15 seats left
*Belongs to 13:31 01-02-2023 Ha Noi - Quang Ninh trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
14:10
• Bến xe Mỹ Đình
3h30m
17:40
• Văn phòng Cẩm Phả
170,000VND
15 seats left
*Belongs to 14:10 01-02-2023 Ha Noi - Quang Ninh trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
13:10
• Bến xe Mỹ Đình
3h30m
16:40
• Văn phòng Cẩm Phả
170,000VND
15 seats left
*Belongs to 13:10 01-02-2023 Ha Noi - Quang Ninh trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
12:45
• Bến xe Mỹ Đình
2h40m
15:25
• Chợ Trung tâm Uông Bí
150,000VND
14 seats left
*Belongs to 12:45 01-02-2023 Ha Noi - Quang Ninh trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
14:10
• Bến xe Mỹ Đình
2h40m
16:50
• Chợ Trung tâm Uông Bí
150,000VND
15 seats left
*Belongs to 14:10 01-02-2023 Ha Noi - Quang Ninh trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
13:10
• Bến xe Mỹ Đình
3h10m
16:20
• Bến xe Bãi Cháy
170,000VND
15 seats left
*Belongs to 13:10 01-02-2023 Ha Noi - Quang Ninh trip
No prepayment required