loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Yen Bai > Bus ticket from Nam Tu Liem to Yen Bai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Nam Tu Liem - Ha Noi to Yen Bai

: 30 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hà Trang (Lai Châu)
Instant booking
Hà Trang (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
17:00
• Bến xe Mỹ Đình
4h
21:00
• Bến xe Nghĩa Lộ
*Belongs to 17:00 08-02-2023 Ha Noi - Than Uyen (Noi Bai) trip
Hà Trang (Lai Châu)
Instant booking
Hà Trang (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
17:00
• Bến xe Mỹ Đình
5h
22:00
• Tú Lệ
*Belongs to 17:00 08-02-2023 Ha Noi - Than Uyen (Noi Bai) trip
Hà Trang (Lai Châu)
Instant booking
Hà Trang (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
17:00
• Bến xe Mỹ Đình
6h
23:00
• Thị trấn Mù Cang Chải
*Belongs to 17:00 08-02-2023 Ha Noi - Than Uyen (Noi Bai) trip
Hưng Thành (Lai Châu)
Instant booking
Hưng Thành (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
18:15
• Bến xe Mỹ Đình
7h
01:15
• Agribank CN Mù Cang Chải
*Belongs to 18:15 08-02-2023 My Dinh - Lai Chau (MCC) trip
Hưng Thành (Lai Châu)
Instant booking
Hưng Thành (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
18:15
• Bến xe Mỹ Đình
5h30m
23:45
• Của hàng Xăng dầu Tú Lệ
*Belongs to 18:15 08-02-2023 My Dinh - Lai Chau (MCC) trip
Hưng Thành (Lai Châu)
Instant booking
Hưng Thành (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
18:15
• Bến xe Mỹ Đình
4h
22:15
• Khách sạn 7 tầng
*Belongs to 18:15 08-02-2023 My Dinh - Lai Chau (MCC) trip
Hà Trang
Instant booking
Hà Trang
Giường nằm 41 chỗ
19:45
• Bến xe Mỹ Đình
6h30m
02:15
• Của hàng Xăng dầu Tú Lệ
*Belongs to 19:45 08-02-2023 Ha Noi - MCC - Lai Chau trip
Hà Trang
Instant booking
Hà Trang
Giường nằm 41 chỗ
19:45
• Bến xe Mỹ Đình
7h30m
03:15
• Agribank CN Mù Cang Chải
*Belongs to 19:45 08-02-2023 Ha Noi - MCC - Lai Chau trip
Hà Trang
Instant booking
Hà Trang
Giường nằm 41 chỗ
19:45
• Bến xe Mỹ Đình
5h
00:45
• Khách sạn 7 tầng, Nghĩa Lộ
*Belongs to 19:45 08-02-2023 Ha Noi - MCC - Lai Chau trip
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
00:30
• Bến xe Mỹ Đình
3h45m
04:15
• Văn Chấn
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
00:30
• Bến xe Mỹ Đình
5h30m
06:00
• Bến xe Mù Cang Chải
Tuyến Lực
Ghế ngồi 35 chỗ
08:30
• Bến xe Mỹ Đình
5h
13:30
• Bến Xe Nghĩa Lộ
Nam Hương
Ghế ngồi 28 chỗ
09:30
• Bến xe Mỹ Đình
4h
13:30
• Bến xe khách Nghĩa Lộ
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
09:30
• Bến xe Mỹ Đình
3h50m
13:20
• Yên Bái (Nút IC 11 - Trạm Dừng km 171)
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Giường nằm 41 chỗ
• Bến xe Mỹ Đình.
0h
21:00
• Bến xe Nghĩa Lộ
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
10:10
• Bến xe Mỹ Đình
3h50m
14:00
• Yên Bái (Nút IC 11 - Trạm Dừng km 171)
Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
Giường nằm 41 chỗ
• Bến xe Mỹ Đình.
0h
21:00
• Agribank CN Mù Cang Chải
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
• Bến xe Mỹ Đình
4h10m
20:25
• Khu vực Yên Bình
An Khang
Ghế ngồi 30 chỗ
12:35
• Bến xe Mỹ Đình
5h
17:35
• Bến xe khách Nghĩa Lộ
Hải Phượng
Hải Phượng
Ghế ngồi 45 chỗ
• Bến xe Mỹ Đình
3h30m
17:30
• Bến xe khách Nước Mát
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
16:15
• Bến xe Mỹ Đình
2h50m
19:05
• KM5 Yên Bái
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
16:15
• Bến xe Mỹ Đình
3h20m
19:35
• Bến xe Yên Bái
Hải Hằng
Ghế ngồi 28 chỗ
17:50
• Bến xe Mỹ Đình
3h
20:50
• Bến xe Yên Bái
Du Tuyết
Giường nằm 40 chỗ
• Bến Xe Mỹ Đình
6h
02:15
• Bến xe khách Lục Yên
Khánh Thủy (89)
Khánh Thủy (89)
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Bến xe Mỹ Đình
6h30m
01:30
• Cửa hàng Xăng dầu Tú Lệ
Khánh Thủy (89)
Khánh Thủy (89)
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Bến xe Mỹ Đình
5h
00:00
• Khách sạn 7 tầng
Khánh Thủy (89)
Khánh Thủy (89)
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Bến xe Mỹ Đình
7h30m
02:30
• Agribank CN Mù Cang Chải
Hùng Hưng
Hùng Hưng
Giường nằm 40 chỗ
19:10
• Bến xe Mỹ Đình
5h
00:10
• Bến xe khách Lục Yên
Việt Phương
Việt Phương
Giường nằm 41 chỗ
20:15
• Bến xe Mỹ Đình
3h10m
23:25
• Bến xe Yên Bái
Việt Phương
Việt Phương
Giường nằm 41 chỗ
20:15
• Bến xe Mỹ Đình
2h50m
23:05
• KM5 Yên Bái