loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Nghe An to Da Nang > Bus ticket from Nghe An to Ben xe Trung tam Da Nang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Vinh (10)
 • Đô Lương (6)
 • Cửa Lò (5)
 • Nam Đàn (3)
 • Thanh Chương (3)
 • Nghi Lộc (2)
 • Nghĩa Đàn (2)
 • Thái Hòa (2)
 • Tân Kỳ (2)
 • Yên Thành (2)
 • Anh Sơn (1)
 • Con Cuông (1)
 • Hưng Nguyên (1)
 • Tương Dương (1)
Drop-off point
 • Liên Chiểu (43)
Types of seat
Rating
& up (26)
& up (6)

Find the cheapest bus tickets from Nghe An to Ben xe Trung tam Da Nang

: 48 trips
Sort by:
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
18:00
• Bến xe Đô Lương
11h45m
05:45
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
800,000VND
5 seats left
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine 22 Giường VIP
21:25
• Văn phòng Vinh
9h
06:25
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
800,000VND
2 seats left
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
21:00
• Văn phòng Vinh
8h45m
05:45
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
800,000VND
5 seats left
*Belongs to 18:00 01-02-2023 Do Luong - Da Nang (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
19:15
• Thị trấn Nam Đàn
10h30m
05:45
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
800,000VND
5 seats left
*Belongs to 18:00 01-02-2023 Do Luong - Da Nang (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
20:00
• Hưng Nguyên
9h45m
05:45
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
800,000VND
5 seats left
*Belongs to 18:00 01-02-2023 Do Luong - Da Nang (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
18:30
• Bến xe Dùng
11h15m
05:45
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
800,000VND
5 seats left
*Belongs to 18:00 01-02-2023 Do Luong - Da Nang (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine 22 Giường VIP
20:55
• Cổng chào Cửa Lò
9h30m
06:25
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
800,000VND
2 seats left
*Belongs to 21:25 01-02-2023 Vinh - Da Nang (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
20:30
• Cổng chào Cửa Lò
9h15m
05:45
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
800,000VND
5 seats left
*Belongs to 18:00 01-02-2023 Do Luong - Da Nang (Limousine) trip
Cường Long
Cường Long
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Bến xe Yên Thành
12h
05:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
Not available on VeXeRe
Cường Long
Cường Long
Giường nằm 40 chỗ
16:00
• Bến xe Đô Lương
12h30m
04:30
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
Not available on VeXeRe

Rate your ticket searching experiences

Hùng Thục (Nghệ An)
Limousine 38 giường
17:30
• Bến xe Nghĩa Đàn
7h
00:30
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
350,000VND
Cường Thủy (Nghệ An)
Limousine 34 giường
17:30
• Bến xe Nghĩa Đàn
7h
00:30
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
350,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
21:00
• Cổng chào Cửa Lò
8h
05:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
600,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
19:30
• Thanh Chương
9h30m
05:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
600,000VND
Vạn Lục Tùng
Vạn Lục Tùng
Giường nằm 46 chỗ
20:30
• Vinh (Trường ĐH Vinh)
8h15m
04:45
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
704,000VND
Notice
Tân Kim Chi
Tân Kim Chi
Limousine giường phòng 22 chỗ mới
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
9h
09:30
• VP Đà Nẵng
1,100,000VND
Vạn Lục Tùng
Vạn Lục Tùng
Limousine 34 Giường VIP
21:45
• Vinh (Trường ĐH Vinh)
7h45m
05:30
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
700,000VND
Vân Khôi
Vân Khôi
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
8h30m
05:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
570,000VND
Hùng Thục (Nghệ An)
Limousine 38 giường
18:30
• Bến xe Tân Kỳ
6h
00:30
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
350,000VND
Hùng Thục (Nghệ An)
Limousine 38 giường
18:00
• Bến xe Thái Hòa
6h30m
00:30
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
350,000VND