loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Nghệ An to Hà Nam
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Quỳ Hợp (8)
  • Khu 32 (4)
  • Văn phòng Quỳ Hợp (4)
 • Quỳnh Lưu (4)
  • Thị xã Hoàng Mai (4)
 • Anh Sơn (1)
  • Văn phòng Anh Sơn (1)
 • Con Cuông (1)
  • Bến xe Con Cuông (1)
 • Vinh (1)
  • Bến xe Bắc Vinh (1)
 • Đô Lương (1)
  • Đô Lương (1)
Drop-off Point
 • Phủ Lý (16)
  • Thị xã Phủ Lý (12)
  • Phủ Lý (3)
  • Trạm Xăng Đồng Văn (1)
Seat types
Rating
& up (16)
& up (29)
& up (29)
& up (35)

Bus tickets from Nghệ An to Hà Nam

: 57 trip
Sort by:
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
AC Sleeper 44 seats
11:50
• Area 32
5h20m
17:10
• Phu Ly Commune
300,000 VND
Holidays surcharge not included
29 available seats
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
AC Sleeper 44 seats
07:20
• Area 32
5h20m
12:40
• Phu Ly Commune
300,000 VND
Holidays surcharge not included
27 available seats
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
AC Sleeper 44 seats
13:50
• Hoang Mai Commune
3h20m
17:10
• Phu Ly Commune
300,000 VND
Holidays surcharge not included
29 available seats
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
AC Sleeper 44 seats
10:20
• Area 32
5h20m
15:40
• Phu Ly Commune
300,000 VND
Holidays surcharge not included
29 available seats
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
AC Sleeper 44 seats
10:00
• Quy Hop Office
5h40m
15:40
• Phu Ly Commune
300,000 VND
Holidays surcharge not included
29 available seats
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
AC Sleeper 44 seats
11:30
• Quy Hop Office
5h40m
17:10
• Phu Ly Commune
300,000 VND
Holidays surcharge not included
29 available seats
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
AC Sleeper 44 seats
12:20
• Hoang Mai Commune
3h20m
15:40
• Phu Ly Commune
300,000 VND
Holidays surcharge not included
29 available seats
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
AC Sleeper 44 seats
21:20
• Area 32
5h20m
02:40
• Phu Ly Commune
300,000 VND
Holidays surcharge not included
26 available seats
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
AC Sleeper 44 seats
09:20
• Hoang Mai Commune
3h20m
12:40
• Phu Ly Commune
300,000 VND
Holidays surcharge not included
27 available seats
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
AC Sleeper 44 seats
07:00
• Quy Hop Office
5h40m
12:40
• Phu Ly Commune
300,000 VND
Holidays surcharge not included
27 available seats
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
AC Sleeper 44 seats
23:20
• Hoang Mai Commune
3h20m
02:40
• Phu Ly Commune
300,000 VND
Holidays surcharge not included
26 available seats
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
AC Sleeper 44 seats
21:00
• Quy Hop Office
5h40m
02:40
• Phu Ly Commune
300,000 VND
Holidays surcharge not included
26 available seats
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
AC Sleeper 44 seats
• Nghia Dan
5h
12:40
• Phu Ly Commune
300,000 VND
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
AC Sleeper 44 seats
• 36th Street
3h40m
12:40
• Phu Ly Commune
300,000 VND
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
AC Sleeper 44 seats
• Thai Hoa Commune
4h30m
12:40
• Phu Ly Commune
300,000 VND
Mạnh Hà (Vinh)
4.0
• 5 ratings
AC Sleeper 44 seats
20:00
• North Vinh Bus Station
5h
01:00
• Trạm Xăng Đồng Văn
190,000 VND
Cúc Mừng
3.8
• 16 ratings
AC Sleeper 46 seats
19:30
• Bến xe Con Cuông
5h30m
01:00
• Phủ Lý
Not has official fare
23 available seats
Cúc Mừng
3.8
• 16 ratings
AC Sleeper 46 seats
20:00
• Anh Sơn Office
5h
01:00
• Phủ Lý
Not has official fare
23 available seats
Cúc Mừng
3.8
• 16 ratings
AC Sleeper 46 seats
20:15
• Bến xe Con Cuông
5h30m
01:45
• Phủ Lý
Not has official fare
34 available seats
Cúc Mừng
3.8
• 16 ratings
AC Sleeper 46 seats
21:45
• Do Luong
4h
01:45
• Phủ Lý
Not has official fare
34 available seats
Bus service from Ho Chi Minh to Nghệ An - Hà Nam
Distance
284 km
Time takens
5.2 hours
Average Price
228,421 VNĐ
Number of buses
57 trip
Total Operators
4 companies
Nghệ An - Hà Nam limousine/sleeping/seater bus ticket
BUS OPERATOR
AVERAGE PRICE
DEP TIME
Mận Tịnh
300,000 đ
09h00, 10h20, 11h50, 23h00
Cúc Mừng
120,000 đ
09h00, 19h30, 20h45, 11h00
Hùng Thục (Nghệ An)
170,000 đ
08h50, 20h50
Mạnh Hà (Vinh)
190,000 đ
20h00
Route Nghệ An - Hà Nam about 284 km . On average, each day has about 57 this bus trip starts from 06h30 to 22h00 by 4 operators: Cúc Mừng,Hùng Thục (Nghệ An),Mận Tịnh,Mạnh Hà (Vinh) Time traveled on the approx 5.2 hours.
Book bus tickets Tet 2020 from Nghệ An to Hà Nam
Bus tickets Tet 2020 from Nghệ An to Hà Nam has not been announced yet. VeXeRe.com There will be a notice to tell you about bus a ticket for Tet 2020 including ticket price, schedule, date and time of ticket sales of coaches traveling the route Nghệ An - Hà Nam and Hà Nam - Nghệ An as soon as information from companys.