loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Nghe An to Khanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Nghe An to Khanh Hoa

: 11 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 06/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
00:30
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
20h30m
21:00
• Nha Trang (dọc quốc lộ 1A)
*Belongs to 20:00 12-02-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
20h30m
15:00
• Nha Trang (dọc quốc lộ 1A)
*Belongs to 14:00 13-02-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
An Bình (Thái Bình)
An Bình (Thái Bình)
Giường nằm 40 chỗ
10:04
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
18h
04:04
• Ngã 3 nhà máy Sợi (Nha Trang)
*Belongs to 02:04 13-02-2023 Thai Binh - Ho Chi Minh trip
Hoàng Long Hải Vân
Giường nằm 45 chỗ
00:00
• TT Giao Dịch 2 Bc Bến Thuỷ
20h30m
20:30
• Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
Hoàng Long (Đỏ)
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
00:30
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
20h20m
20:50
• Ngã ba Thành
San Hiền
San Hiền
Giường nằm 44 chỗ
06:00
• Văn phòng Yên Thành
18h30m
00:30
• Nha Trang (dọc quốc lộ 1A)
San Hiền
San Hiền
Giường nằm 44 chỗ
07:00
• Vinh (Trường ĐH Vinh)
17h30m
00:30
• Nha Trang (dọc quốc lộ 1A)
Việt Hưng
Việt Hưng
Giường nằm 44 chỗ
11:00
• Nghệ An
16h30m
03:30
• Nha Trang
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
12:00
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
18h20m
06:20
• Ngã 3 Thành
Thành Nhân - Hải Phòng
Thành Nhân - Hải Phòng
Giường nằm 40 chỗ
14:12
• Vinh
21h30m
11:42
• Nha Trang
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
18:30
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
18h50m
13:20
• Ngã 3 Thành
Hoàng Long (Đỏ)
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
19:30
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
20h20m
15:50
• Ngã ba Thành
Hoàng Long TN
Hoàng Long TN
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
20h30m
18:00
• Nha Trang (dọc quốc lộ 1A)
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Giường nằm 40 chỗ
22:30
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
20h30m
19:00
• Nha Trang (dọc quốc lộ 1A)
Lộc Thủy
Lộc Thủy
Giường nằm 46 chỗ
08:00
• Văn phòng Đô Lương
21h
05:00
• Nha Trang (Dọc Quốc lộ 1A)
HTX Sài Gòn
HTX Sài Gòn
Giường nằm 40 chỗ
14:10
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
21h32m
11:42
• Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang