loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Nghe An to Nghe An
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Quỳnh Lưu (39)
 • Đô Lương (21)
 • Diễn Châu (20)
 • Quỳ Hợp (18)
 • Con Cuông (12)
 • Nghĩa Đàn (12)
 • Hoàng Mai (11)
 • Thái Hòa (11)
 • Anh Sơn (10)
 • Yên Thành (10)
 • Vinh (7)
 • Thanh Chương (2)
 • Nam Đàn (1)
 • Quế Phong (1)
Drop-off point
 • Quỳnh Lưu (34)
 • Quỳ Hợp (26)
 • Diễn Châu (17)
 • Thái Hòa (12)
 • Anh Sơn (10)
 • Con Cuông (10)
 • Nghĩa Đàn (10)
 • Hoàng Mai (8)
 • Vinh (8)
 • Đô Lương (7)
 • Yên Thành (6)
 • Cửa Lò (3)
 • Thanh Chương (2)
 • Nam Đàn (1)
 • Quế Phong (1)
Types of seat
Rating
& up (152)

Find the cheapest bus tickets from Nghe An to Nghe An

: 155 trips
Sort by:
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
21:00
• Văn phòng Quỳ Hợp
1h40m
22:40
• Thị xã Hoàng Mai
300,000VND
44 seats left
*Belongs to 21:00 01-02-2023 Nghe An - Ha Noi trip
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
22:15
• Đường 36
0h25m
22:40
• Thị xã Hoàng Mai
300,000VND
44 seats left
*Belongs to 21:00 01-02-2023 Nghe An - Ha Noi trip
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
12:55
• Quỳnh Thắng
0h15m
13:10
• Thị xã Hoàng Mai
300,000VND
34 seats left
*Belongs to 11:30 01-02-2023 Nghe An - Ha Noi trip
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
11:30
• Văn phòng Quỳ Hợp
1h40m
13:10
• Thị xã Hoàng Mai
300,000VND
34 seats left
*Belongs to 11:30 01-02-2023 Nghe An - Ha Noi trip
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
22:25
• Quỳnh Thắng
0h15m
22:40
• Thị xã Hoàng Mai
300,000VND
44 seats left
*Belongs to 21:00 01-02-2023 Nghe An - Ha Noi trip
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
12:45
• Đường 36
0h25m
13:10
• Thị xã Hoàng Mai
300,000VND
34 seats left
*Belongs to 11:30 01-02-2023 Nghe An - Ha Noi trip
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
22:10
• Nghĩa Đàn
0h30m
22:40
• Thị xã Hoàng Mai
300,000VND
44 seats left
*Belongs to 21:00 01-02-2023 Nghe An - Ha Noi trip
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
12:00
• Khu 32
1h10m
13:10
• Thị xã Hoàng Mai
300,000VND
34 seats left
*Belongs to 11:30 01-02-2023 Nghe An - Ha Noi trip
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
22:00
• Thị xã Thái Hòa
0h40m
22:40
• Thị xã Hoàng Mai
300,000VND
40 seats left
*Belongs to 21:00 01-02-2023 Nghe An - Ha Noi trip
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
12:30
• Thị xã Thái Hòa
0h40m
13:10
• Thị xã Hoàng Mai
300,000VND
44 seats left
*Belongs to 11:30 01-02-2023 Nghe An - Ha Noi trip

Rate your ticket searching experiences

Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
12:40
• Nghĩa Đàn
0h30m
13:10
• Thị xã Hoàng Mai
300,000VND
44 seats left
*Belongs to 11:30 01-02-2023 Nghe An - Ha Noi trip
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
21:30
• Khu 32
1h10m
22:40
• Thị xã Hoàng Mai
300,000VND
35 seats left
*Belongs to 21:00 01-02-2023 Nghe An - Ha Noi trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
16:40
• Thị xã Hoàng Mai
0h25m
17:05
• Đường 36
80,000VND
*Belongs to 12:30 01-02-2023 Ha Noi - Nghe An trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
01:10
• Thị xã Hoàng Mai
0h30m
01:40
• Nghĩa Đàn
100,000VND
*Belongs to 21:00 31-01-2023 Ha Noi - Nghe An trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
01:10
• Thị xã Hoàng Mai
1h50m
03:00
• Văn phòng Quỳ Hợp
100,000VND
*Belongs to 21:00 31-01-2023 Ha Noi - Nghe An trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
01:10
• Thị xã Hoàng Mai
0h50m
02:00
• Thị xã Thái Hòa
100,000VND
*Belongs to 21:00 31-01-2023 Ha Noi - Nghe An trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
01:10
• Thị xã Hoàng Mai
0h25m
01:35
• Đường 36
80,000VND
*Belongs to 21:00 31-01-2023 Ha Noi - Nghe An trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
16:40
• Thị xã Hoàng Mai
0h50m
17:30
• Thị xã Thái Hòa
100,000VND
*Belongs to 12:30 01-02-2023 Ha Noi - Nghe An trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
16:40
• Thị xã Hoàng Mai
1h20m
18:00
• Khu 32
100,000VND
*Belongs to 12:30 01-02-2023 Ha Noi - Nghe An trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
01:10
• Thị xã Hoàng Mai
0h15m
01:25
• Quỳnh Thắng
80,000VND
*Belongs to 21:00 31-01-2023 Ha Noi - Nghe An trip