loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Nghe An to Nghe An
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateYou can make payment at the ticket counter or pay for driver upon pickupTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Quỳnh Lưu (39)
 • Đô Lương (21)
 • Diễn Châu (20)
 • Quỳ Hợp (18)
 • Con Cuông (14)
 • Nghĩa Đàn (12)
 • Hoàng Mai (11)
 • Thái Hòa (11)
 • Anh Sơn (10)
 • Yên Thành (10)
 • Vinh (7)
 • Thanh Chương (3)
 • Nam Đàn (1)
 • Quế Phong (1)
Drop-off point
 • Quỳnh Lưu (34)
 • Quỳ Hợp (26)
 • Diễn Châu (16)
 • Con Cuông (12)
 • Thái Hòa (12)
 • Anh Sơn (10)
 • Nghĩa Đàn (10)
 • Vinh (9)
 • Hoàng Mai (8)
 • Đô Lương (7)
 • Yên Thành (6)
 • Cửa Lò (4)
 • Thanh Chương (2)
 • Nam Đàn (1)
 • Quế Phong (1)
Types of seat
Rating
& up (138)

Find the cheapest bus tickets from Nghe An to Nghe An

: 158 trips
Sort by:
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
17:00
• Bến xe Con Cuông
3h30m
20:30
• Văn phòng Vinh
400,000VND
13 seats left
*Belongs to 17:00 31-03-2023 Con Cuong - Quang Ngai trip
No prepayment required
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
17:00
• Bến xe Con Cuông
4h
21:00
• Cổng chào Cửa Lò
400,000VND
13 seats left
*Belongs to 17:00 31-03-2023 Con Cuong - Quang Ngai trip
No prepayment required
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
22:00
• Thị xã Thái Hòa
0h40m
22:40
• Thị xã Hoàng Mai
100,000VND
44 seats left
*Belongs to 21:00 31-03-2023 Nghe An - Ha Noi trip
No prepayment required
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
21:30
• Khu 32
1h10m
22:40
• Thị xã Hoàng Mai
100,000VND
44 seats left
*Belongs to 21:00 31-03-2023 Nghe An - Ha Noi trip
No prepayment required
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
22:10
• Nghĩa Đàn
0h30m
22:40
• Thị xã Hoàng Mai
100,000VND
44 seats left
*Belongs to 21:00 31-03-2023 Nghe An - Ha Noi trip
No prepayment required
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
21:00
• Văn phòng Quỳ Hợp
1h40m
22:40
• Thị xã Hoàng Mai
150,000VND
44 seats left
*Belongs to 21:00 31-03-2023 Nghe An - Ha Noi trip
No prepayment required
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
22:15
• Đường 36
0h25m
22:40
• Thị xã Hoàng Mai
80,000VND
44 seats left
*Belongs to 21:00 31-03-2023 Nghe An - Ha Noi trip
No prepayment required
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
12:00
• Khu 32
1h10m
13:10
• Thị xã Hoàng Mai
100,000VND
44 seats left
*Belongs to 11:30 31-03-2023 Nghe An - Ha Noi trip
No prepayment required
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
11:30
• Văn phòng Quỳ Hợp
1h40m
13:10
• Thị xã Hoàng Mai
150,000VND
44 seats left
*Belongs to 11:30 31-03-2023 Nghe An - Ha Noi trip
No prepayment required
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
12:45
• Đường 36
0h25m
13:10
• Thị xã Hoàng Mai
80,000VND
44 seats left
*Belongs to 11:30 31-03-2023 Nghe An - Ha Noi trip
No prepayment required

Rate your ticket searching experiences

Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
12:30
• Thị xã Thái Hòa
0h40m
13:10
• Thị xã Hoàng Mai
100,000VND
44 seats left
*Belongs to 11:30 31-03-2023 Nghe An - Ha Noi trip
No prepayment required
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
22:25
• Quỳnh Thắng
0h15m
22:40
• Thị xã Hoàng Mai
80,000VND
44 seats left
*Belongs to 21:00 31-03-2023 Nghe An - Ha Noi trip
No prepayment required
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
12:40
• Nghĩa Đàn
0h30m
13:10
• Thị xã Hoàng Mai
100,000VND
44 seats left
*Belongs to 11:30 31-03-2023 Nghe An - Ha Noi trip
No prepayment required
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
12:55
• Quỳnh Thắng
0h15m
13:10
• Thị xã Hoàng Mai
80,000VND
44 seats left
*Belongs to 11:30 31-03-2023 Nghe An - Ha Noi trip
No prepayment required
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
01:10
• Thị xã Hoàng Mai
0h30m
01:40
• Nghĩa Đàn
100,000VND
*Belongs to 21:00 30-03-2023 Ha Noi - Nghe An trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
16:40
• Thị xã Hoàng Mai
0h25m
17:05
• Đường 36
80,000VND
*Belongs to 12:30 31-03-2023 Ha Noi - Nghe An trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
01:10
• Thị xã Hoàng Mai
0h15m
01:25
• Quỳnh Thắng
80,000VND
*Belongs to 21:00 30-03-2023 Ha Noi - Nghe An trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
16:40
• Thị xã Hoàng Mai
0h30m
17:10
• Nghĩa Đàn
100,000VND
*Belongs to 12:30 31-03-2023 Ha Noi - Nghe An trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
16:40
• Thị xã Hoàng Mai
0h50m
17:30
• Thị xã Thái Hòa
100,000VND
*Belongs to 12:30 31-03-2023 Ha Noi - Nghe An trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
16:40
• Thị xã Hoàng Mai
0h15m
16:55
• Quỳnh Thắng
80,000VND
*Belongs to 12:30 31-03-2023 Ha Noi - Nghe An trip