loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
Vietnam bus ticket > Bus ticket from to Ha Noi > Bus ticket from Nghia Dan to Ha Noi
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Bus operator
Pick-up point
 • Diễn Châu (36)
 • Nghĩa Đàn (28)
 • Vinh (27)
 • Nghi Lộc (18)
 • Quỳnh Lưu (9)
 • Thái Hòa (9)
Drop-off point
 • Chương Mỹ (24)
 • Hà Đông (12)
 • Hoàng Mai (1)
Types of seat
Rating

Find the cheapest bus tickets from Nghia Dan - Vinh - Nghe An to Ha Noi

: 13 trips
Sort by:
Thương Hảo
Giường nằm 46 chỗ
• Bến xe Nghĩa Sơn
5h
01:00
• Nuoc Ngam Bus Station
200,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
11:55
• Nghĩa Đàn Office
4h55m
16:50
• Yen Nghia Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Yen Nghia - 17 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
11:55
• Nghĩa Đàn Office
4h5m
16:00
• Xuan Mai Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Yen Nghia - 17 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
00:45
• Nghĩa Đàn Office
3h35m
04:20
• Mieu Mon
Not has official fare
*Belongs to --:-- 22-01-2022 Ha Tinh - Yen Nghia - 16 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
00:55
• 19/5
3h25m
04:20
• Mieu Mon
Not has official fare
*Belongs to --:-- 22-01-2022 Ha Tinh - Yen Nghia - 16 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
00:55
• 19/5
4h15m
05:10
• Yen Nghia Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 22-01-2022 Ha Tinh - Yen Nghia - 16 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
00:45
• Nghĩa Đàn Office
3h55m
04:40
• Xuan Mai Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 22-01-2022 Ha Tinh - Yen Nghia - 16 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
00:45
• Nghĩa Đàn Office
4h25m
05:10
• Yen Nghia Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 22-01-2022 Ha Tinh - Yen Nghia - 16 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
00:55
• 19/5
3h45m
04:40
• Xuan Mai Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 22-01-2022 Ha Tinh - Yen Nghia - 16 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
12:05
• 19/5
3h20m
15:25
• Mieu Mon
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Yen Nghia - 17 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
12:05
• 19/5
4h45m
16:50
• Yen Nghia Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Yen Nghia - 17 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
11:55
• Nghĩa Đàn Office
3h30m
15:25
• Mieu Mon
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Yen Nghia - 17 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
12:05
• 19/5
3h55m
16:00
• Xuan Mai Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Yen Nghia - 17 trip