loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Nha Trang - Khanh Hoa to Da Lat - Lam Dong

: 43 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
06:30
• VP Nha Trang
3h30m
10:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Belongs to 07:00 16-02-2023 Nha Trang - Da Lat trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
07:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
10:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine 9 chỗ
07:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h20m
10:50
• Văn Phòng Đà Lạt
Cát Thiên Hải Limousine
Instant booking
Cát Thiên Hải Limousine
Limousine 12 chỗ Massage
07:30
• Văn phòng Nha Trang
3h30m
11:00
• VP Đà Lạt (CTH)
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine 9 chỗ
07:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h
10:30
• Bến Xe Đà Lạt
*Belongs to 07:30 16-02-2023 Nha Trang - Da Lat trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
07:30
• VP Nha Trang
3h30m
11:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Belongs to 08:00 16-02-2023 Nha Trang - Da Lat trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
08:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
11:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine SOLATI 11 chỗ
08:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h20m
11:50
• Văn Phòng Đà Lạt
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine SOLATI 11 chỗ
08:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h
11:30
• Bến Xe Đà Lạt
*Belongs to 08:30 16-02-2023 Nha Trang - Da Lat trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
08:30
• VP Nha Trang
3h30m
12:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Belongs to 09:00 16-02-2023 Nha Trang - Da Lat trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
09:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
12:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine SOLATI 11 chỗ
09:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h20m
12:50
• Văn Phòng Đà Lạt
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine SOLATI 11 chỗ
09:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h
12:30
• Bến Xe Đà Lạt
*Belongs to 09:30 16-02-2023 Nha Trang - Da Lat trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
09:30
• VP Nha Trang
3h30m
13:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Belongs to 10:00 16-02-2023 Nha Trang - Da Lat trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
10:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
13:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
10:30
• VP Nha Trang
3h30m
14:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Belongs to 11:00 16-02-2023 Nha Trang - Da Lat trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
11:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
14:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Lạc Hồng (Minh Trí)
Instant booking
Lạc Hồng (Minh Trí)
Limousine Solati 9 chỗ
12:00
• GO! Nha Trang
3h
15:00
• VP Đà Lạt
No prepayment required
Cát Thiên Hải Limousine
Instant booking
Cát Thiên Hải Limousine
Limousine 12 chỗ Massage
12:30
• Văn phòng Nha Trang
3h30m
16:00
• VP Đà Lạt (CTH)
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
12:30
• VP Nha Trang
3h30m
16:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Belongs to 13:00 16-02-2023 Nha Trang - Da Lat trip
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine 9 chỗ
13:00
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h20m
16:20
• Văn Phòng Đà Lạt
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
13:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
16:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine 9 chỗ
13:00
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h
16:00
• Bến Xe Đà Lạt
*Belongs to 13:00 16-02-2023 Nha Trang - Da Lat trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
13:30
• VP Nha Trang
3h30m
17:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Belongs to 14:00 16-02-2023 Nha Trang - Da Lat trip
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine SOLATI 11 chỗ
14:00
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h20m
17:20
• Văn Phòng Đà Lạt
Lạc Hồng (Minh Trí)
Instant booking
Lạc Hồng (Minh Trí)
Limousine Solati 9 chỗ
14:00
• GO! Nha Trang
3h
17:00
• VP Đà Lạt
No prepayment required
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
14:00
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
3h
17:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine SOLATI 11 chỗ
14:00
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
3h
17:00
• Bến Xe Đà Lạt
*Belongs to 14:00 16-02-2023 Nha Trang - Da Lat trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine 9 chỗ
14:30
• VP Nha Trang
3h30m
18:00
• Bến xe liên tỉnh Đà Lạt
*Belongs to 15:00 16-02-2023 Nha Trang - Da Lat trip
Lạc Hồng (Minh Trí)
Instant booking
Lạc Hồng (Minh Trí)
Limousine Solati 9 chỗ
15:00
• GO! Nha Trang
3h
18:00
• VP Đà Lạt
No prepayment required