loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Khanh Hoa to Ninh Thuan > Bus ticket from Nha Trang to Phan Rang-Thap Cham
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Nha Trang - Khanh Hoa to Phan Rang-Thap Cham - Ninh Thuan

: 17 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
22:15
• Khánh Hòa
2h
00:15
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 15:00 06-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
22:20
• Khánh Hòa
2h
00:20
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 15:05 06-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
22:25
• Khánh Hòa
2h
00:25
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 15:10 06-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
22:45
• Khánh Hòa
2h
00:45
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 15:30 06-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
22:46
• Khánh Hòa
2h
00:46
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 15:31 06-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
22:55
• Khánh Hòa
2h
00:55
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 15:40 06-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
19:30
• Khánh Hòa
2h
21:30
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 13:30 06-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Limousine 32 Phòng
00:00
• Khánh Hòa
1h30m
01:30
• Ngã 5 Phan Rang
Bảo Ngân
Bảo Ngân
Limousine 24 chỗ
00:20
• Khánh Hòa (Dọc Quốc lộ 1A)
2h
02:20
• Ninh Thuận
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Giường nằm 46 chỗ
00:30
• Khánh Hòa
2h
02:30
• Ninh Thuận
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Limousine 24 Phòng
00:35
• Khánh Hòa
1h50m
02:25
• Ngã 5 Phan Rang
Bình Định Go
Bình Định Go
Giường nằm 40 chỗ
01:30
• Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
2h
03:30
• Ngã 5 Phan Rang
Rạng Đông Buslines
Rạng Đông Buslines
Giường nằm 40 chỗ
01:45
• Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
2h
03:45
• Ngã 5 Phan Rang
Cát Thiên Hải Limousine
Cát Thiên Hải Limousine
Limousine 12 chỗ Massage
12:30
• Văn phòng Nha Trang
2h
14:30
• Siêu thị Co.opMart Thanh Hà
Thanh Nghĩa
Thanh Nghĩa
Giường nằm 46 chỗ
17:52
• Nha Trang
2h30m
20:22
• Phan Rang (dọc quốc lộ 1A)
Tân Tiến
Tân Tiến
Limousine 34 phòng
20:30
• Ngã 3 Thành
2h
22:30
• Ngã 5 Phan Rang
Rạng Đông Buslines
Rạng Đông Buslines
Giường nằm 46 chỗ
20:45
• Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
2h
22:45
• Ngã 5 Phan Rang
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Giường nằm 46 chỗ
21:00
• Khánh Hòa
2h
23:00
• Ninh Thuận
An Phú Buslines
An Phú Buslines
Giường nằm 41 chỗ
22:01
• Khánh Hòa
1h15m
23:16
• Phan Rang
An Phú Buslines
An Phú Buslines
Limousine 34 giường
22:30
• Khánh Hòa
1h15m
23:45
• Phan Rang
HTX Sài Gòn
HTX Sài Gòn
Giường nằm 40 chỗ
11:42
• Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
2h
13:42
• Ngã 5 Phan Rang