loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ninh Binh to Ha Noi > Bus ticket from Ninh Binh to Soc Son
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Trips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Tràng An - Bái Đính (168)
 • Ninh Bình (142)
 • Hoa Lư (94)
 • Gia Viễn (86)
 • Tam Cốc Bích Động (83)
 • Yên Mô (82)
 • Tam Điệp (8)
 • Yên Khánh (8)
 • Kim Sơn (3)
 • Nho Quan (2)
Drop-off point
 • Sóc Sơn (537)
Types of seat
Rating
& up (370)
& up (372)

Find the cheapest bus tickets from Ninh Binh to Soc Son - Ha Noi

: 376 trips
Sort by:
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
17:30
• Chùa Bái Đính
3h10m
20:40
• Sân bay Nội Bài
420,000VND
*Belongs to 18:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
19:30
• Chùa Bái Đính
3h10m
22:40
• Sân bay Nội Bài
420,000VND
*Belongs to 20:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
19:40
• Bưu điện Ninh Bình
3h
22:40
• Sân bay Nội Bài
360,000VND
*Belongs to 20:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
18:40
• Bến thuyền Tam Cốc
3h
21:40
• Sân bay Nội Bài
420,000VND
*Belongs to 19:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
17:30
• Ngã ba Thanh Sơn
3h10m
20:40
• Sân bay Nội Bài
410,000VND
*Belongs to 18:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
18:30
• Chùa Bái Đính
3h10m
21:40
• Sân bay Nội Bài
420,000VND
*Belongs to 19:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
17:40
• Bưu điện Ninh Bình
3h
20:40
• Sân bay Nội Bài
360,000VND
*Belongs to 18:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
17:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
20:40
• Sân bay Nội Bài
420,000VND
*Belongs to 18:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
17:30
• Ngã ba Gián Khẩu
3h10m
20:40
• Sân bay Nội Bài
410,000VND
*Belongs to 18:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
18:40
• Bưu điện Ninh Bình
3h
21:40
• Sân bay Nội Bài
360,000VND
*Belongs to 19:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip

Rate your ticket searching experiences

Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:30
• Ngã ba Gián Khẩu
3h10m
19:40
• Sân bay Nội Bài
410,000VND
*Belongs to 17:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
19:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
22:40
• Sân bay Nội Bài
420,000VND
*Belongs to 20:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:40
• Bến thuyền Tam Cốc
3h
19:40
• Sân bay Nội Bài
420,000VND
*Belongs to 17:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:30
• Ngã ba Thanh Sơn
3h10m
19:40
• Sân bay Nội Bài
410,000VND
*Belongs to 17:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
18:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
21:40
• Sân bay Nội Bài
420,000VND
*Belongs to 19:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
19:40
• Bến thuyền Tam Cốc
3h
22:40
• Sân bay Nội Bài
420,000VND
*Belongs to 20:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
19:30
• Ngã ba Gián Khẩu
3h10m
22:40
• Sân bay Nội Bài
410,000VND
*Belongs to 20:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:30
• Bến thuyền Tràng An
3h10m
19:40
• Sân bay Nội Bài
420,000VND
*Belongs to 17:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
19:00
• Văn phòng Khánh An
2h40m
21:40
• Sân bay Nội Bài
360,000VND
*Belongs to 19:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
20:00
• Văn phòng Khánh An
2h40m
22:40
• Sân bay Nội Bài
360,000VND
*Belongs to 20:00 03-10-2022 Ninh Binh - Rap Xiec TW trip