loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Phan Ri - Binh Thuan to Sai Gon

: 66 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 03/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:00
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h30m
05:30
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 19:00 08-02-2023 Van Gia - Quan 5 trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:00
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
6h30m
06:30
• Bãi xe bên hông Bến xe Miền Tây
*Belongs to 19:00 08-02-2023 Van Gia - Quan 5 trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:00
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
7h
07:00
• Văn phòng quận 5
*Belongs to 19:00 08-02-2023 Van Gia - Quan 5 trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:00
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h10m
05:10
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Belongs to 19:00 08-02-2023 Van Gia - Quan 5 trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
00:10
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
4h20m
04:30
• Ngã Tư Bình Phước
*Belongs to 18:30 08-02-2023 Van Ninh - Phuoc Long trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:25
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
7h5m
07:30
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Belongs to 21:00 08-02-2023 Nha Trang - Ben xe Mien Dong (cu) trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:25
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
7h35m
08:00
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 21:00 08-02-2023 Nha Trang - Ben xe Mien Dong (cu) trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
00:25
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
8h5m
08:30
• Văn phòng Bình Thạnh
*Belongs to 21:00 08-02-2023 Nha Trang - Ben xe Mien Dong (cu) trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
01:45
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
7h35m
09:20
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 22:20 08-02-2023 Nha Trang - Ben xe Mien Dong (cu) trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
01:45
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
7h5m
08:50
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Belongs to 22:20 08-02-2023 Nha Trang - Ben xe Mien Dong (cu) trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
01:45
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
8h5m
09:50
• Văn phòng Bình Thạnh
*Belongs to 22:20 08-02-2023 Nha Trang - Ben xe Mien Dong (cu) trip
No prepayment required
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
07:30
• Bến xe Tuy Phong
4h55m
12:25
• Trạm SG
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
09:30
• Bến xe Tuy Phong
4h55m
14:25
• Trạm SG
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:55
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
6h10m
16:05
• Bến Xe An Sương
*Belongs to 06:30 09-02-2023 Nha Trang - An Suong trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:55
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h40m
15:35
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 06:30 09-02-2023 Nha Trang - An Suong trip
No prepayment required
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
11:00
• Bến xe Tuy Phong
4h55m
15:55
• Trạm SG
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
11:00
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
7h30m
18:30
• Ngã Tư Bình Phước
*Belongs to 08:00 09-02-2023 Nha Trang - Binh Duong trip
No prepayment required
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
11:30
• Bến xe Tuy Phong
4h55m
16:25
• Trạm SG
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
12:00
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h
17:00
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Belongs to 08:45 09-02-2023 Nha Trang - Ho Chi Minh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
12:00
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h15m
17:15
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 08:45 09-02-2023 Nha Trang - Ho Chi Minh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
12:00
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
6h15m
18:15
• Văn phòng quận 5
*Belongs to 08:45 09-02-2023 Nha Trang - Ho Chi Minh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
13:25
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
7h35m
21:00
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 10:00 09-02-2023 Nha Trang - Ben xe Mien Dong (cu) trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
13:25
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
7h5m
20:30
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Belongs to 10:00 09-02-2023 Nha Trang - Ben xe Mien Dong (cu) trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
13:25
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
8h5m
21:30
• Văn phòng Bình Thạnh
*Belongs to 10:00 09-02-2023 Nha Trang - Ben xe Mien Dong (cu) trip
No prepayment required
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
14:00
• Bến xe Tuy Phong
4h55m
18:55
• Trạm SG
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
14:15
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h15m
19:30
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 11:00 09-02-2023 Nha Trang - Ho Chi Minh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
14:15
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
6h15m
20:30
• Văn phòng quận 5
*Belongs to 11:00 09-02-2023 Nha Trang - Ho Chi Minh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
14:15
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
5h
19:15
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Belongs to 11:00 09-02-2023 Nha Trang - Ho Chi Minh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
19:30
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
6h
01:30
• Ngã tư An Sương
*Belongs to 16:00 09-02-2023 Nha Trang - Chau Doc trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
20:30
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
6h
02:30
• Ngã tư An Sương
*Belongs to 17:00 09-02-2023 Nha Trang - Duyen Hai trip
No prepayment required