Loading payment page

This takes less than 15 seconds, please wait.

loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Departure date

Thu, Jun 20, 24

add

Add return date

Sort
Filters

Clear all

Departure time

keyboard_arrow_down

From

To

Bus operator

keyboard_arrow_down

Price

keyboard_arrow_down

Pick-up point

keyboard_arrow_down

Drop-off point

keyboard_arrow_down

Popular filters

keyboard_arrow_down

Seat position

keyboard_arrow_down

Bus type

keyboard_arrow_down

Types of seat

keyboard_arrow_down

Rating

keyboard_arrow_down
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
13:20
• Thị xã Phủ Lý
1h40m
15:00
• Big C Thanh Hóa
120,000VND
44 seats left
*Belongs to 12:30 20-06-2024 Ha Noi - Nghe An trip
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
21:50
• Thị xã Phủ Lý
1h40m
23:30
• Big C Thanh Hóa
120,000VND
44 seats left
*Belongs to 21:00 20-06-2024 Ha Noi - Nghe An trip
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
21:50
• Thị xã Phủ Lý
3h
00:50
• Tĩnh Gia
(Jun 21)
150,000VND
44 seats left
*Belongs to 21:00 20-06-2024 Ha Noi - Nghe An trip
Tiến Tiến Limousine
Instant booking
Tiến Tiến Limousine
Limousine 11 chỗ
11:40
• Trạm thu phí Liêm Tuyền
1h40m
13:20
• Cây xăng Tiến Tiến
280,000VND
11 seats left
*Belongs to 10:00 20-06-2024 Ha Noi - Thanh Hoa (Limousine) trip
No prepayment required
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
13:20
• Thị xã Phủ Lý
3h
16:20
• Tĩnh Gia
150,000VND
44 seats left
*Belongs to 12:30 20-06-2024 Ha Noi - Nghe An trip
Tiến Tiến Limousine
Instant booking
Tiến Tiến Limousine
Limousine 11 chỗ
14:40
• Trạm thu phí Liêm Tuyền
1h10m
15:50
• Ngã tư Bỉm Sơn
280,000VND
11 seats left
*Belongs to 13:00 20-06-2024 Ha Noi - Thanh Hoa (Limousine) trip
No prepayment required
Tiến Tiến
Instant booking
Tiến Tiến
Giường nằm 44 chỗ
18:30
• Trạm thu phí Liêm Tuyền
1h50m
20:20
• Cây xăng Tiến Tiến
150,000VND
44 seats left
*Belongs to 17:50 20-06-2024 Ha Noi - Thanh Hoa trip
No prepayment required
Tiến Tiến Limousine
Instant booking
Tiến Tiến Limousine
Limousine 11 chỗ
21:40
• Trạm thu phí Liêm Tuyền
1h40m
23:20
• Cây xăng Tiến Tiến
280,000VND
11 seats left
*Belongs to 20:00 20-06-2024 Ha Noi - Thanh Hoa (Limousine) trip
No prepayment required
Tiến Tiến
Instant booking
Tiến Tiến
Giường nằm 44 chỗ
08:00
• Trạm thu phí Liêm Tuyền
1h50m
09:50
• Cây xăng Tiến Tiến
150,000VND
44 seats left
*Belongs to 07:20 20-06-2024 Ha Noi - Thanh Hoa trip
No prepayment required
Tiến Tiến
Instant booking
Tiến Tiến
Giường nằm 44 chỗ
08:00
• Trạm thu phí Liêm Tuyền
1h10m
09:10
• Ngã tư Bỉm Sơn
150,000VND
44 seats left
*Belongs to 07:20 20-06-2024 Ha Noi - Thanh Hoa trip
No prepayment required

Rate your ticket searching experiences

Tiến Tiến Limousine
Instant booking
Tiến Tiến Limousine
Limousine 11 chỗ
10:10
• Trạm thu phí Liêm Tuyền
1h40m
11:50
• Cây xăng Tiến Tiến
280,000VND
11 seats left
*Belongs to 08:30 20-06-2024 Ha Noi - Thanh Hoa (Limousine) trip
No prepayment required
Tiến Tiến Limousine
Instant booking
Tiến Tiến Limousine
Limousine 11 chỗ
10:10
• Trạm thu phí Liêm Tuyền
1h10m
11:20
• Ngã tư Bỉm Sơn
280,000VND
11 seats left
*Belongs to 08:30 20-06-2024 Ha Noi - Thanh Hoa (Limousine) trip
No prepayment required
Tiến Tiến Limousine
Instant booking
Tiến Tiến Limousine
Limousine 11 chỗ
14:40
• Trạm thu phí Liêm Tuyền
1h40m
16:20
• Cây xăng Tiến Tiến
280,000VND
11 seats left
*Belongs to 13:00 20-06-2024 Ha Noi - Thanh Hoa (Limousine) trip
No prepayment required
Tiến Tiến
Instant booking
Tiến Tiến
Giường nằm 44 chỗ
16:30
• Trạm thu phí Liêm Tuyền
1h10m
17:40
• Ngã tư Bỉm Sơn
150,000VND
44 seats left
*Belongs to 15:50 20-06-2024 Ha Noi - Thanh Hoa trip
No prepayment required
Tiến Tiến
Instant booking
Tiến Tiến
Giường nằm 44 chỗ
19:40
• Trạm thu phí Liêm Tuyền
1h10m
20:50
• Ngã tư Bỉm Sơn
150,000VND
44 seats left
*Belongs to 19:00 20-06-2024 Ha Noi - Thanh Hoa trip
No prepayment required
Tiến Tiến Limousine
Instant booking
Tiến Tiến Limousine
Limousine 11 chỗ
17:40
• Trạm thu phí Liêm Tuyền
1h10m
18:50
• Ngã tư Bỉm Sơn
280,000VND
11 seats left
*Belongs to 16:00 20-06-2024 Ha Noi - Thanh Hoa (Limousine) trip
No prepayment required
Tiến Tiến
Instant booking
Tiến Tiến
Giường nằm 44 chỗ
18:30
• Trạm thu phí Liêm Tuyền
1h10m
19:40
• Ngã tư Bỉm Sơn
150,000VND
44 seats left
*Belongs to 17:50 20-06-2024 Ha Noi - Thanh Hoa trip
No prepayment required
Tiến Tiến Limousine
Instant booking
Tiến Tiến Limousine
Limousine 11 chỗ
22:40
• Trạm thu phí Liêm Tuyền
1h10m
23:50
• Ngã tư Bỉm Sơn
280,000VND
11 seats left
*Belongs to 21:00 20-06-2024 Ha Noi - Thanh Hoa (Limousine) trip
No prepayment required
Tiến Tiến
Instant booking
Tiến Tiến
Giường nằm 44 chỗ
19:40
• Trạm thu phí Liêm Tuyền
1h50m
21:30
• Cây xăng Tiến Tiến
150,000VND
44 seats left
*Belongs to 19:00 20-06-2024 Ha Noi - Thanh Hoa trip
No prepayment required
Tiến Tiến
Instant booking
Tiến Tiến
Giường nằm 44 chỗ
16:30
• Trạm thu phí Liêm Tuyền
1h50m
18:20
• Cây xăng Tiến Tiến
150,000VND
44 seats left
*Belongs to 15:50 20-06-2024 Ha Noi - Thanh Hoa trip
No prepayment required