loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Phù Mỹ (30)
Drop-off point
 • Duy Xuyên (6)
 • Núi Thành (6)
 • Tam Kỳ (6)
 • Thăng Bình (6)
 • Điện Bàn (6)
Types of seat
Rating
& up (30)

Find the cheapest bus tickets from Phu My - Binh Dinh to Quang Nam

: 30 trips
Sort by:
Sơn Tùng
Limousine giường nằm 34 chỗ
00:20
• Bình Dương
4h45m
05:05
• Vĩnh Điện
220,000VND
Sơn Tùng
Ghế ngồi 16 chỗ
• Phù Mỹ
2h55m
21:35
• Chu Lai
170,000VND
Sơn Tùng
Limousine giường nằm 34 chỗ
• Bình Dương
4h45m
13:55
• Vĩnh Điện
220,000VND
Sơn Tùng
Ghế ngồi 16 chỗ
• Bình Dương
3h25m
11:45
• Tam Kỳ
170,000VND
Sơn Tùng
Ghế ngồi 16 chỗ
• Bình Dương
4h45m
22:35
• Vĩnh Điện
170,000VND
Sơn Tùng
Limousine giường nằm 34 chỗ
• Phù Mỹ
4h25m
19:50
• Nam Phước
220,000VND
Sơn Tùng
Limousine giường nằm 34 chỗ
00:10
• Phù Mỹ
4h5m
04:15
• Hà Lam
220,000VND
Sơn Tùng
Limousine giường nằm 34 chỗ
• Bình Dương
2h45m
02:05
• Chu Lai
220,000VND
Sơn Tùng
Limousine giường nằm 34 chỗ
00:20
• Bình Dương
4h15m
04:35
• Nam Phước
220,000VND
Sơn Tùng
Limousine giường nằm 34 chỗ
00:10
• Phù Mỹ
4h25m
04:35
• Nam Phước
220,000VND

Rate your ticket searching experiences

Sơn Tùng
Limousine giường nằm 34 chỗ
00:10
• Phù Mỹ
4h55m
05:05
• Vĩnh Điện
220,000VND
Sơn Tùng
Limousine giường nằm 34 chỗ
00:20
• Bình Dương
3h25m
03:45
• Tam Kỳ
220,000VND
Sơn Tùng
Giường nằm 41 chỗ
• Bình Dương
3h25m
15:45
• Tam Kỳ
220,000VND
Sơn Tùng
Ghế ngồi 16 chỗ
• Phù Mỹ
3h35m
07:45
• Tam Kỳ
170,000VND
Sơn Tùng
Ghế ngồi 16 chỗ
• Phù Mỹ
4h5m
20:45
• Hà Lam
170,000VND
Sơn Tùng
Ghế ngồi 16 chỗ
• Bình Dương
3h55m
08:15
• Hà Lam
170,000VND
Sơn Tùng
Limousine giường nằm 34 chỗ
00:20
• Bình Dương
2h45m
03:05
• Chu Lai
220,000VND
Sơn Tùng
Limousine giường nằm 34 chỗ
• Phù Mỹ
4h55m
23:05
• Vĩnh Điện
220,000VND
Sơn Tùng
Limousine giường nằm 34 chỗ
• Bình Dương
4h15m
04:05
• Nam Phước
220,000VND
Sơn Tùng
Limousine giường nằm 34 chỗ
• Bình Dương
3h55m
03:15
• Hà Lam
220,000VND