loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Phu Tho to Yen Bai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Phu Tho to Yen Bai

: 42 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Phú Thọ Km 49
1h35m
02:25
• KV Mậu A
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Phú Thọ Km 55
1h30m
02:25
• KV Mậu A
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Phú Thọ Km 78
1h15m
02:25
• KV Mậu A
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
00:50
• Khu Vực Phú Thọ Km 49
1h10m
02:00
• KV Yên Bái
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
00:55
• Khu Vực Phú Thọ Km 55
1h5m
02:00
• KV Yên Bái
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Trạm dừng nghỉ Km 98
0h30m
02:00
• KV Yên Bái
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
01:05
• Khu Vực Phú Thọ Km 67
1h20m
02:25
• KV Mậu A
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
01:05
• Khu Vực Phú Thọ Km 67
0h55m
02:00
• KV Yên Bái
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
01:10
• Khu Vực Phú Thọ Km 78
0h50m
02:00
• KV Yên Bái
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
01:30
• Trạm dừng nghỉ Km 98
0h55m
02:25
• KV Mậu A
Sao Việt
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
01:34
• Trạm dừng nghỉ Km 98
0h45m
02:19
• KV Yên Bái
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Phú Thọ Km 49
1h10m
23:00
• KV Yên Bái
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Phú Thọ Km 49
1h35m
21:10
• KV Mậu A
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Phú Thọ Km 55
1h5m
20:45
• KV Yên Bái
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Phú Thọ Km 55
1h30m
23:25
• KV Mậu A
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Phú Thọ Km 67
1h20m
23:25
• KV Mậu A
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Phú Thọ Km 67
0h55m
23:00
• KV Yên Bái
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Phú Thọ Km 78
1h15m
23:25
• KV Mậu A
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Phú Thọ Km 78
0h50m
23:00
• KV Yên Bái
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Trạm dừng nghỉ Km 98
0h55m
23:25
• KV Mậu A
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Trạm dừng nghỉ Km 98
0h30m
23:00
• KV Yên Bái
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
11:00
• Phú Thọ
2h20m
13:20
• Yên Bái (Nút IC 11 - Trạm Dừng km 171)
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
11:20
• Cao tốc 2 (IC9-IC11)
2h
13:20
• Yên Bái (Nút IC 11 - Trạm Dừng km 171)
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
11:40
• Phú Thọ (Nút IC 8 - Nút IC 9)
2h20m
14:00
• Yên Bái (Nút IC 11 - Trạm Dừng km 171)
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
12:00
• Cao tốc 2 (IC9-IC11)
2h
14:00
• Yên Bái (Nút IC 11 - Trạm Dừng km 171)
Gia Hưng Limo
Limousine 9 chỗ
• Hạ Hoà
0h30m
19:30
• VP Yên Bái
Sơn Phương
Sơn Phương
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Siêu thị AlohaMall Đoan Hùng
1h
21:30
• Cầu Văn Phú Yên Bái
Gia Hưng Limo
Limousine 9 chỗ
20:30
• VP Phú Thọ
1h
21:30
• VP Yên Bái
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
23:46
• Phú Thọ
2h3m
01:49
• Mậu A
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
23:46
• Phú Thọ
1h20m
01:06
• Yên Bái K120