loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Ba Ria-Vung Tau > Bus ticket from Quan 12 to Ba Ria-Vung Tau
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Quan 12 - Sai Gon to Ba Ria-Vung Tau

: 13 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Tuấn Hiệp
Instant booking
Tuấn Hiệp
Limousine giường phòng 22 chỗ
02:15
• Ngã 4 An Sương
2h30m
04:45
• Trung Tâm Thương Mại Bà Rịa
*Belongs to 19:00 09-02-2023 Ca Mau - Vung Tau (VIP) trip
Tuấn Hiệp
Instant booking
Tuấn Hiệp
Limousine giường phòng 22 chỗ
02:15
• Ngã 4 An Sương
3h
05:15
• Bến xe Vũng Tàu
*Belongs to 19:00 09-02-2023 Ca Mau - Vung Tau (VIP) trip
Thủy Hà Linh
Instant booking
Thủy Hà Linh
Fortuner 7 chỗ
06:30
• VP Sài Gòn
1h50m
08:20
• Đồi cừu Suối Nghệ (Châu Đức)
*Belongs to 06:30 10-02-2023 Sai Gon - Ham Tan trip
Thủy Hà Linh
Instant booking
Thủy Hà Linh
Fortuner 7 chỗ
06:30
• VP Sài Gòn
2h30m
09:00
• Ngã 3 Bà Tô
*Belongs to 06:30 10-02-2023 Sai Gon - Ham Tan trip
Thủy Hà Linh
Instant booking
Thủy Hà Linh
Fortuner 7 chỗ
06:30
• VP Sài Gòn
1h20m
07:50
• Siêu thị Coop Mart Tân Thành
*Belongs to 06:30 10-02-2023 Sai Gon - Ham Tan trip
Thủy Hà Linh
Instant booking
Thủy Hà Linh
Limousine 14 chỗ
13:00
• VP Sài Gòn
1h50m
14:50
• Đồi cừu Suối Nghệ (Châu Đức)
*Belongs to 13:00 10-02-2023 Sai Gon - Ham Tan trip
Thủy Hà Linh
Instant booking
Thủy Hà Linh
Limousine 14 chỗ
13:00
• VP Sài Gòn
1h20m
14:20
• Siêu thị Coop Mart Tân Thành
*Belongs to 13:00 10-02-2023 Sai Gon - Ham Tan trip
Thủy Hà Linh
Instant booking
Thủy Hà Linh
Limousine 14 chỗ
13:00
• VP Sài Gòn
2h30m
15:30
• Ngã 3 Bà Tô
*Belongs to 13:00 10-02-2023 Sai Gon - Ham Tan trip
Thủy Hà Linh
Instant booking
Thủy Hà Linh
Fortuner 7 chỗ
16:30
• VP Sài Gòn
1h50m
18:20
• Đồi cừu Suối Nghệ (Châu Đức)
*Belongs to 16:30 10-02-2023 Sai Gon - Ham Tan trip
Thủy Hà Linh
Instant booking
Thủy Hà Linh
Fortuner 7 chỗ
16:30
• VP Sài Gòn
2h30m
19:00
• Ngã 3 Bà Tô
*Belongs to 16:30 10-02-2023 Sai Gon - Ham Tan trip
Thủy Hà Linh
Instant booking
Thủy Hà Linh
Fortuner 7 chỗ
16:30
• VP Sài Gòn
1h20m
17:50
• Siêu thị Coop Mart Tân Thành
*Belongs to 16:30 10-02-2023 Sai Gon - Ham Tan trip
Thủy Hà Linh
Instant booking
Thủy Hà Linh
Limousine 14 chỗ
18:00
• VP Sài Gòn
1h20m
19:20
• Siêu thị Coop Mart Tân Thành
*Belongs to 18:00 10-02-2023 Sai Gon - Ham Tan trip
Thủy Hà Linh
Instant booking
Thủy Hà Linh
Limousine 14 chỗ
18:00
• VP Sài Gòn
1h50m
19:50
• Đồi cừu Suối Nghệ (Châu Đức)
*Belongs to 18:00 10-02-2023 Sai Gon - Ham Tan trip
Thủy Hà Linh
Instant booking
Thủy Hà Linh
Limousine 14 chỗ
18:00
• VP Sài Gòn
2h30m
20:30
• Ngã 3 Bà Tô
*Belongs to 18:00 10-02-2023 Sai Gon - Ham Tan trip
Thủy Hà Linh
Instant booking
Thủy Hà Linh
Fortuner 7 chỗ
20:00
• VP Sài Gòn
1h50m
21:50
• Đồi cừu Suối Nghệ (Châu Đức)
*Belongs to 20:00 10-02-2023 Sai Gon - Ham Tan trip
Thủy Hà Linh
Instant booking
Thủy Hà Linh
Fortuner 7 chỗ
20:00
• VP Sài Gòn
2h30m
22:30
• Ngã 3 Bà Tô
*Belongs to 20:00 10-02-2023 Sai Gon - Ham Tan trip
Thủy Hà Linh
Instant booking
Thủy Hà Linh
Fortuner 7 chỗ
20:00
• VP Sài Gòn
1h20m
21:20
• Siêu thị Coop Mart Tân Thành
*Belongs to 20:00 10-02-2023 Sai Gon - Ham Tan trip
Tuấn Hiệp
Tuấn Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
02:15
• Ngã 4 An Sương
3h
05:15
• Bến xe Vũng Tàu
Tuấn Hiệp
Tuấn Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
02:15
• Ngã 4 An Sương
2h30m
04:45
• Trung Tâm Thương Mại Bà Rịa