loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Quan 6 - Sai Gon to Bac Lieu

: 14 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 06/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
08:30
• VP Sài Gòn
6h32m
15:02
• VP Giá Rai
Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
08:30
• VP Sài Gòn
5h47m
14:17
• VP Bạc Liêu
*Belongs to 08:30 14-02-2023 Sai Gon - Ho Phong trip
Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
08:30
• VP Sài Gòn
6h12m
14:42
• Hòa Bình
*Belongs to 08:30 14-02-2023 Sai Gon - Ho Phong trip
Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
20:30
• VP Sài Gòn
6h32m
03:02
• VP Giá Rai
Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
20:30
• VP Sài Gòn
6h12m
02:42
• Hòa Bình
*Belongs to 20:30 14-02-2023 Sai Gon - Ho Phong trip
Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
20:30
• VP Sài Gòn
5h47m
02:17
• VP Bạc Liêu
*Belongs to 20:30 14-02-2023 Sai Gon - Ho Phong trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
20:31
• VP Sài Gòn
6h57m
03:28
• Bến xe khách Hộ Phòng
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
20:31
• VP Sài Gòn
6h42m
03:13
• VP Giá Rai
*Belongs to 20:31 14-02-2023 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
20:31
• VP Sài Gòn
5h47m
02:18
• VP Bạc Liêu
*Belongs to 20:31 14-02-2023 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
20:31
• VP Sài Gòn
6h17m
02:48
• Hòa Bình
*Belongs to 20:31 14-02-2023 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Nguyên Vũ
Nguyên Vũ
Giường nằm 44 chỗ
09:00
• VP Sài Gòn
7h20m
16:20
• Hộ Phòng (Cha Diệp)
Nguyên Vũ
Nguyên Vũ
Giường nằm 44 chỗ
09:00
• VP Sài Gòn
6h30m
15:30
• Bến xe Bạc Liêu
*Belongs to 09:00 14-02-2023 Sai Gon - Ho Phong (Bac Lieu) trip
Nguyên Vũ
Nguyên Vũ
Giường nằm 44 chỗ
20:30
• VP Sài Gòn
7h20m
03:50
• Hộ Phòng (Cha Diệp)
Nguyên Vũ
Nguyên Vũ
Giường nằm 44 chỗ
20:30
• VP Sài Gòn
6h30m
03:00
• Bến xe Bạc Liêu
*Belongs to 20:30 14-02-2023 Sai Gon - Ho Phong (Bac Lieu) trip