loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Quan 8 - Sai Gon to Soc Trang

: 9 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 06/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Instant booking
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Giường nằm 44 chỗ
07:00
• Ngoc Anh Booking Office
5h
12:00
• Soc Trang City
*Belongs to 07:00 14-02-2023 Sai Gon - Ca Mau trip
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Instant booking
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Giường nằm 44 chỗ
11:00
• Ngoc Anh Booking Office
5h
16:00
• Soc Trang City
*Belongs to 11:00 14-02-2023 Sai Gon - Ca Mau trip
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Instant booking
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• Ngoc Anh Booking Office
5h
01:00
• Soc Trang City
*Belongs to 20:00 14-02-2023 Sai Gon - Ca Mau trip
Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• 443 Bến Bình Đông, P.13
6h
02:00
• Ngã 5 Sóc Trăng
Hà My
Hà My
Limousine 34 chỗ
08:00
• Sai Gon Office
5h
13:00
• Soc Trang Office
*Belongs to 08:00 14-02-2023 Sai Gon - Bac Lieu trip
Hà My
Hà My
Giường nằm 44 chỗ
10:00
• Sai Gon Office
5h
15:00
• Soc Trang Office
*Belongs to 10:00 14-02-2023 Sai Gon - Bac Lieu trip
Hà My
Hà My
Giường nằm 44 chỗ
13:00
• Sai Gon Office
5h
18:00
• Soc Trang Office
*Belongs to 13:00 14-02-2023 Sai Gon - Bac Lieu trip
Hà My
Hà My
Giường nằm 44 chỗ
17:00
• Sai Gon Office
5h
22:00
• Soc Trang Office
*Belongs to 17:00 14-02-2023 Sai Gon - Bac Lieu trip
Hà My
Hà My
Limousine 34 chỗ
20:00
• Sai Gon Office
5h
01:00
• Soc Trang Office
*Belongs to 20:00 14-02-2023 Sai Gon - Bac Lieu trip