loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Quang Ninh to Bac Ninh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Quang Ninh to Bac Ninh

: 64 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:00
• Tiên Yên
3h55m
03:55
• Khu công nghiệp Quế Võ
*Belongs to 22:30 11-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Ka Long (Hoàng Kiên)
Instant booking
Ka Long (Hoàng Kiên)
Giường nằm 45 chỗ
00:40
• Chợ Tiên Yên
4h
04:40
• Trạm xăng KCN Quế Võ
*Belongs to 23:00 11-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
22:30
• Đầm Hà
5h25m
03:55
• Khu công nghiệp Quế Võ
*Belongs to 22:30 12-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
22:30
• Bến xe Móng Cái
5h25m
03:55
• Khu công nghiệp Quế Võ
*Belongs to 22:30 12-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Ka Long (Hoàng Kiên)
Instant booking
Ka Long (Hoàng Kiên)
Giường nằm 45 chỗ
23:00
• Bến xe Móng Cái
5h40m
04:40
• Trạm xăng KCN Quế Võ
*Belongs to 23:00 12-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
01:00
• Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1
2h55m
03:55
• Khu công nghiệp Quế Võ
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
01:40
• Bến xe Bãi Cháy
2h15m
03:55
• Khu công nghiệp Quế Võ
Ka Long
Ka Long
Giường nằm 45 chỗ
01:45
• Vincom Cẩm Phả
2h55m
04:40
• Trạm xăng KCN Quế Võ
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
02:15
• Uông Bí
1h40m
03:55
• Khu công nghiệp Quế Võ
Ka Long
Ka Long
Giường nằm 45 chỗ
02:20
• KFC Kênh Liêm
2h20m
04:40
• Trạm xăng KCN Quế Võ
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
02:40
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
1h15m
03:55
• Khu công nghiệp Quế Võ
Ka Long
Ka Long
Giường nằm 45 chỗ
03:00
• Chợ trung tâm Uông Bí
1h40m
04:40
• Trạm xăng KCN Quế Võ
Ka Long
Ka Long
Giường nằm 45 chỗ
03:25
• Chợ Mạo Khê
1h15m
04:40
• Trạm xăng KCN Quế Võ
Phú Bình (Quảng Ninh)
Phú Bình (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
• Chợ Rừng
3h10m
18:10
• Đền Đô
Phú Bình (Quảng Ninh)
Phú Bình (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
• Chợ Trung Tâm Uông Bí
2h10m
18:10
• Đền Đô
Phú Bình (Quảng Ninh)
Phú Bình (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
• Chợ Mạo Khê
1h45m
18:10
• Đền Đô
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
• Bến xe khách Cái Rồng
3h25m
22:10
• Cầu 16 Bồ Sơn
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
• Bệnh viện Cọc 7 Cẩm Phả
3h5m
22:10
• Cầu 16 Bồ Sơn
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3h25m
09:55
• Nhà máy Samsung Bắc Ninh
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
• Văn phòng Hạ Long
2h30m
22:10
• Cầu 16 Bồ Sơn
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• Ngã ba Cửa Ông
2h55m
09:55
• Nhà máy Samsung Bắc Ninh
Ka Long Limousine VIP
Ka Long Limousine VIP
Giường nằm 44 chỗ VIP
• Bến xe Móng Cái
6h35m
14:35
• Samsung Yên Phong
Ka Long Limousine VIP
Ka Long Limousine VIP
Giường nằm 44 chỗ VIP
• Bến xe Móng Cái
6h15m
14:15
• Khu công nghiệp Quế Võ
Hùng Cường Limousine
Hùng Cường Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
1h45m
19:40
• Vincom Bắc Ninh
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
07:30
• Văn phòng Cẩm Phả
2h25m
09:55
• Nhà máy Samsung Bắc Ninh
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
• Cây Xăng Phúc Xuyên
1h55m
22:10
• Cầu 16 Bồ Sơn
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Bến xe Bãi Cháy
1h55m
09:55
• Nhà máy Samsung Bắc Ninh
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
• Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh
1h8m
22:10
• Cầu 16 Bồ Sơn
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
08:30
• Chợ Trung tâm Uông Bí
1h25m
09:55
• Nhà máy Samsung Bắc Ninh
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
08:55
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
1h
09:55
• Nhà máy Samsung Bắc Ninh