loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Quang Ninh to Ha Noi > Bus ticket from Quang Ninh to Hai Ba Trung
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Quang Ninh to Hai Ba Trung - Ha Noi

: 250 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
03:00
• Cảng Cái Rồng - Vân Đồn
3h15m
06:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 03:00 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
03:10
• Bưu Điện Vân Đồn
3h5m
06:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 03:00 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
03:30
• Cảng Cái Rồng - Vân Đồn
3h15m
06:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 03:30 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
03:30
• Bưu điện Mông Dương
2h45m
06:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 03:00 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
03:40
• Bưu Điện Vân Đồn
3h5m
06:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 03:30 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
03:45
• Đền Cửa Ông
2h30m
06:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 03:00 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:00
• Bưu điện Mông Dương
2h45m
06:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 03:30 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:00
• Cảng Cái Rồng - Vân Đồn
3h15m
07:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 04:00 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:05
• Hạ Long
2h10m
06:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 03:00 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:10
• Bưu Điện Vân Đồn
3h5m
07:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 04:00 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:15
• Đền Cửa Ông
2h30m
06:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 03:30 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:15
• Cổng Chào Đảo Tuần Châu
2h
06:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 03:00 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:30
• Bưu điện Mông Dương
2h45m
07:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 04:00 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:30
• Cảng Cái Rồng - Vân Đồn
3h15m
07:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 04:30 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:35
• Hạ Long
2h10m
06:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 03:30 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:40
• Bưu Điện Vân Đồn
3h5m
07:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 04:30 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:45
• Đền Cửa Ông
2h30m
07:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 04:00 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:45
• Nhà Hàng Hoàng Công - Quảng Yên
1h30m
06:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 03:00 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:45
• Cổng Chào Đảo Tuần Châu
2h
06:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 03:30 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:00
• Bưu điện Mông Dương
2h45m
07:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 04:30 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:00
• Cảng Cái Rồng - Vân Đồn
3h15m
08:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 05:00 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:05
• Hạ Long
2h10m
07:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 04:00 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:10
• Bưu Điện Vân Đồn
3h5m
08:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 05:00 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:15
• Đền Cửa Ông
2h30m
07:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 04:30 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:15
• Nhà Hàng Hoàng Công - Quảng Yên
1h30m
06:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 03:30 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:15
• Cổng Chào Đảo Tuần Châu
2h
07:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 04:00 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:30
• Cảng Cái Rồng - Vân Đồn
3h15m
08:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 05:30 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:30
• Bưu điện Mông Dương
2h45m
08:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 05:00 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:35
• Hạ Long
2h10m
07:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 04:30 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:40
• Bưu Điện Vân Đồn
3h5m
08:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 05:30 15-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip