loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Quang Ninh to Ha Noi > Bus ticket from Quang Ninh to Nam Tu Liem
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Quang Ninh to Nam Tu Liem - Ha Noi

: 57 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:00
• Tiên Yên
5h25m
05:25
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 22:30 14-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
01:00
• Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1
4h25m
05:25
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 22:30 14-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
01:40
• Bến xe Bãi Cháy
3h45m
05:25
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 22:30 14-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
02:15
• Uông Bí
3h10m
05:25
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 22:30 14-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
02:40
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
2h45m
05:25
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 22:30 14-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
06:15
• Ngã ba Cửa Ông
4h10m
10:25
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 06:45 15-02-2023 Quang Ninh - Ha Noi trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
4h40m
11:10
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 07:30 15-02-2023 Quang Ninh - Ha Noi trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• Ngã ba Cửa Ông
4h10m
10:40
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 07:00 15-02-2023 Quang Ninh - Ha Noi trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
06:45
• Văn phòng Cẩm Phả
3h40m
10:25
• Bến xe Mỹ Đình
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• Văn phòng Cẩm Phả
3h40m
10:40
• Bến xe Mỹ Đình
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• Ngã ba Cửa Ông
4h10m
11:10
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 07:30 15-02-2023 Quang Ninh - Ha Noi trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
07:15
• Bến xe Bãi Cháy
3h10m
10:25
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 06:45 15-02-2023 Quang Ninh - Ha Noi trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
07:30
• Văn phòng Cẩm Phả
3h40m
11:10
• Bến xe Mỹ Đình
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
07:30
• Bến xe Bãi Cháy
3h10m
10:40
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 07:00 15-02-2023 Quang Ninh - Ha Noi trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
07:45
• Chợ Trung tâm Uông Bí
2h40m
10:25
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 06:45 15-02-2023 Quang Ninh - Ha Noi trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Bến xe Bãi Cháy
3h10m
11:10
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 07:30 15-02-2023 Quang Ninh - Ha Noi trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Chợ Trung tâm Uông Bí
2h40m
10:40
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 07:00 15-02-2023 Quang Ninh - Ha Noi trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
08:10
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
2h15m
10:25
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 06:45 15-02-2023 Quang Ninh - Ha Noi trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
08:25
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
2h15m
10:40
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 07:00 15-02-2023 Quang Ninh - Ha Noi trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
08:30
• Chợ Trung tâm Uông Bí
2h40m
11:10
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 07:30 15-02-2023 Quang Ninh - Ha Noi trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
08:55
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
2h15m
11:10
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 07:30 15-02-2023 Quang Ninh - Ha Noi trip
No prepayment required
Quang Nghị
Instant booking
Quang Nghị
Giường nằm 40 chỗ
16:00
• Bến xe Vân Đồn
4h
20:00
• Số 40 Nguyễn Hoàng
*Belongs to 16:00 15-02-2023 Quang Ninh - Ha Giang trip
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
22:30
• Bến xe Móng Cái
6h55m
05:25
• Bến xe Mỹ Đình
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
22:30
• Đầm Hà
6h55m
05:25
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 22:30 15-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Hưng Long (Bình Liêu)
Ghế ngồi 16 chỗ
00:00
• Chợ Hoành Mô
5h45m
05:45
• Tòa A1, Vinhomes Gardenia Mỹ Đình
Hưng Long (Bình Liêu)
Ghế ngồi 16 chỗ
00:15
• Bến xe Bình Liêu
5h30m
05:45
• Tòa A1, Vinhomes Gardenia Mỹ Đình
Hưng Long (Bình Liêu)
Ghế ngồi 16 chỗ
00:45
• Chợ Tiên Yên
5h
05:45
• Tòa A1, Vinhomes Gardenia Mỹ Đình
Hưng Long (Bình Liêu)
Ghế ngồi 16 chỗ
01:35
• Bến xe Mông Dương
4h10m
05:45
• Tòa A1, Vinhomes Gardenia Mỹ Đình
Hưng Long (Bình Liêu)
Ghế ngồi 16 chỗ
01:45
• Bến xe Cửa Ông
4h
05:45
• Tòa A1, Vinhomes Gardenia Mỹ Đình
Hưng Long (Bình Liêu)
Ghế ngồi 16 chỗ
02:30
• KFC Kênh Liêm - Ngã ba Cứu Hỏa
3h15m
05:45
• Tòa A1, Vinhomes Gardenia Mỹ Đình