loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Quang Ninh to Phu Tho
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Quang Ninh to Phu Tho

: 38 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 06/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
06:00
• Bến xe khách Cái Rồng
5h1m
11:01
• Phú Thọ
*Belongs to 06:00 09-02-2023 Van Don - SaPa trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
09:45
• Bến xe khách Cái Rồng
5h1m
14:46
• Phú Thọ
*Belongs to 09:45 09-02-2023 Van Don - SaPa trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
18:45
• Bến xe khách Cái Rồng
5h1m
23:46
• Phú Thọ
*Belongs to 18:45 09-02-2023 Van Don - SaPa trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
• Bệnh viện Cọc 7 Cẩm Phả
4h41m
23:46
• Phú Thọ
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
• Văn phòng Hạ Long
4h6m
23:46
• Phú Thọ
Cường Lâm
Giường nằm 40 chỗ
07:30
• Bến xe Móng Cái
8h30m
16:00
• Bến xe Phú Thọ
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
• Cây Xăng Phúc Xuyên
3h31m
23:46
• Phú Thọ
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
• Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh
2h44m
23:46
• Phú Thọ
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
16:45
• Bến xe Móng Cái
10h50m
03:35
• Ngã ba Thu Cúc (Cây xăng Thu Cúc)
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
16:45
• Bến xe Móng Cái
10h
02:45
• Bến xe Thanh Sơn
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
16:45
• Bến xe Móng Cái
55h5m
23:50
• Ngã ba Thu Cúc (Cây xăng Thu Cúc)
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
16:45
• Bến xe Móng Cái
54h15m
23:00
• Bến xe Thanh Sơn
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
17:30
• Hải Hà
9h15m
02:45
• Bến xe Thanh Sơn
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
17:30
• Hải Hà
10h5m
03:35
• Ngã ba Thu Cúc (Cây xăng Thu Cúc)
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
17:30
• Hải Hà
53h30m
23:00
• Bến xe Thanh Sơn
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
17:30
• Hải Hà
54h20m
23:50
• Ngã ba Thu Cúc (Cây xăng Thu Cúc)
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
18:05
• Đầm Hà
9h30m
03:35
• Ngã ba Thu Cúc (Cây xăng Thu Cúc)
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
18:05
• Đầm Hà
8h40m
02:45
• Bến xe Thanh Sơn
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
18:05
• Đầm Hà
52h55m
23:00
• Bến xe Thanh Sơn
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
18:05
• Đầm Hà
53h45m
23:50
• Ngã ba Thu Cúc (Cây xăng Thu Cúc)
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
18:55
• Tiên Yên
8h40m
03:35
• Ngã ba Thu Cúc (Cây xăng Thu Cúc)
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
18:55
• Tiên Yên
7h50m
02:45
• Bến xe Thanh Sơn
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
18:55
• Tiên Yên
52h55m
23:50
• Ngã ba Thu Cúc (Cây xăng Thu Cúc)
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
18:55
• Tiên Yên
52h5m
23:00
• Bến xe Thanh Sơn
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
19:45
• Cẩm Hải
7h50m
03:35
• Ngã ba Thu Cúc (Cây xăng Thu Cúc)
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
19:45
• Cẩm Hải
7h
02:45
• Bến xe Thanh Sơn
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
19:45
• Cẩm Hải
51h15m
23:00
• Bến xe Thanh Sơn
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
19:45
• Cẩm Hải
52h5m
23:50
• Ngã ba Thu Cúc (Cây xăng Thu Cúc)
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
20:45
• Bến xe Bãi Cháy
6h50m
03:35
• Ngã ba Thu Cúc (Cây xăng Thu Cúc)
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
20:45
• Bến xe Bãi Cháy
6h
02:45
• Bến xe Thanh Sơn