loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Quang Ninh to Quang Binh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Bus operator
Pick-up point
 • Cẩm Phả (4)
 • Hạ Long (4)
 • Móng Cái (4)
 • Uông Bí (4)
Drop-off point
 • Đồng Hới (16)
Types of seat
Rating
& up (16)

Find the cheapest bus tickets from Quang Ninh to Quang Binh

: 16 trips
Sort by:
Việt Sơn Anh
Việt Sơn Anh
Giường nằm 46 chỗ
09:20
• Cửa Ông
15h20m
00:40
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
Not has official fare
Việt Sơn Anh
Việt Sơn Anh
Giường nằm 46 chỗ
02:30
• Bến xe Móng Cái
18h10m
20:40
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
Not has official fare
Việt Sơn Anh
Việt Sơn Anh
Giường nằm 46 chỗ
06:00
• Bến xe Móng Cái
18h10m
00:10
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
Not has official fare
Việt Sơn Anh
Việt Sơn Anh
Giường nằm 46 chỗ
05:20
• Cửa Ông
15h20m
20:40
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
Not has official fare
Việt Sơn Anh
Việt Sơn Anh
Giường nằm 46 chỗ
03:00
• Bến xe Móng Cái
18h10m
21:10
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
Not has official fare
Việt Sơn Anh
Việt Sơn Anh
Giường nằm 46 chỗ
06:30
• Bến xe Móng Cái
18h10m
00:40
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
Not has official fare
Việt Sơn Anh
Việt Sơn Anh
Giường nằm 46 chỗ
11:10
• Uông Bí
13h30m
00:40
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
Not has official fare
Việt Sơn Anh
Việt Sơn Anh
Giường nằm 46 chỗ
05:50
• Cửa Ông
15h20m
21:10
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
Not has official fare
Việt Sơn Anh
Việt Sơn Anh
Giường nằm 46 chỗ
07:40
• Uông Bí
13h30m
21:10
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
Not has official fare
Việt Sơn Anh
Việt Sơn Anh
Giường nằm 46 chỗ
10:40
• Uông Bí
13h30m
00:10
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
Not has official fare

Rate your ticket searching experiences

Việt Sơn Anh
Việt Sơn Anh
Giường nằm 46 chỗ
09:50
• Hạ Long
14h20m
00:10
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
Not has official fare
Việt Sơn Anh
Việt Sơn Anh
Giường nằm 46 chỗ
08:50
• Cửa Ông
15h20m
00:10
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
Not has official fare
Việt Sơn Anh
Việt Sơn Anh
Giường nằm 46 chỗ
07:10
• Uông Bí
13h30m
20:40
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
Not has official fare
Việt Sơn Anh
Việt Sơn Anh
Giường nằm 46 chỗ
06:20
• Hạ Long
14h20m
20:40
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
Not has official fare
Việt Sơn Anh
Việt Sơn Anh
Giường nằm 46 chỗ
06:50
• Hạ Long
14h20m
21:10
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
Not has official fare
Việt Sơn Anh
Việt Sơn Anh
Giường nằm 46 chỗ
10:20
• Hạ Long
14h20m
00:40
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
Not has official fare