loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Quang Ninh to Quang Ninh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Quang Ninh to Quang Ninh

: 245 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:00
• Tiên Yên
2h15m
02:15
• Uông Bí
*Belongs to 22:30 10-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:00
• Tiên Yên
2h40m
02:40
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
*Belongs to 22:30 10-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:00
• Tiên Yên
1h40m
01:40
• Bến xe Bãi Cháy
*Belongs to 22:30 10-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:15
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
2h40m
02:55
• Đầm Hà
*Belongs to 21:30 10-02-2023 Ha Noi - Mong Cai trip
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:15
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
4h10m
04:25
• Bến xe Móng Cái
*Belongs to 21:30 10-02-2023 Ha Noi - Mong Cai trip
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:15
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
2h40m
02:55
• Tiên Yên
*Belongs to 21:30 10-02-2023 Ha Noi - Mong Cai trip
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:40
• Uông Bí
3h45m
04:25
• Bến xe Móng Cái
*Belongs to 21:30 10-02-2023 Ha Noi - Mong Cai trip
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:40
• Uông Bí
2h15m
02:55
• Tiên Yên
*Belongs to 21:30 10-02-2023 Ha Noi - Mong Cai trip
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:40
• Uông Bí
2h15m
02:55
• Đầm Hà
*Belongs to 21:30 10-02-2023 Ha Noi - Mong Cai trip
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
01:20
• Bến xe Bãi Cháy
3h5m
04:25
• Bến xe Móng Cái
*Belongs to 21:30 10-02-2023 Ha Noi - Mong Cai trip
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
01:55
• Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1
2h30m
04:25
• Bến xe Móng Cái
*Belongs to 21:30 10-02-2023 Ha Noi - Mong Cai trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:20
• Sun World Halong
1h40m
08:00
• CHK Vân Đồn
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:20
• Sun World Halong
1h15m
07:35
• Cửa Ông
*Belongs to 06:20 11-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:20
• Sun World Halong
0h50m
07:10
• Cẩm Phả
*Belongs to 06:20 11-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:20
• Sun World Halong
1h35m
07:55
• Vân Đồn
*Belongs to 06:20 11-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:40
• Kênh Liêm
0h55m
07:35
• Cửa Ông
*Belongs to 06:20 11-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:40
• Kênh Liêm
0h30m
07:10
• Cẩm Phả
*Belongs to 06:20 11-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:40
• Kênh Liêm
1h20m
08:00
• CHK Vân Đồn
*Belongs to 06:20 11-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Ghế ngồi 28 chỗ
06:40
• Kênh Liêm
1h15m
07:55
• Vân Đồn
*Belongs to 06:20 11-02-2023 Ha Long - San bay Van Don trip
No prepayment required
Tuấn Kiệt
Instant booking
Tuấn Kiệt
Limousine 9 chỗ
07:00
• Móng Cái
0h50m
07:50
• Sân bay Vân Đồn
Tuấn Kiệt
Instant booking
Tuấn Kiệt
Limousine 9 chỗ
07:00
• Móng Cái
0h55m
07:55
• Vân Đồn
*Belongs to 07:00 11-02-2023 Mong Cai - Hai Phong trip
Tuấn Kiệt
Instant booking
Tuấn Kiệt
Limousine 9 chỗ
07:20
• Hải Hà
0h35m
07:55
• Vân Đồn
*Belongs to 07:00 11-02-2023 Mong Cai - Hai Phong trip
Tuấn Kiệt
Instant booking
Tuấn Kiệt
Limousine 9 chỗ
07:20
• Hải Hà
0h30m
07:50
• Sân bay Vân Đồn
*Belongs to 07:00 11-02-2023 Mong Cai - Hai Phong trip
Tuấn Kiệt
Instant booking
Tuấn Kiệt
Limousine 9 chỗ
07:32
• Đầm Hà
0h23m
07:55
• Vân Đồn
*Belongs to 07:00 11-02-2023 Mong Cai - Hai Phong trip
Tuấn Kiệt
Instant booking
Tuấn Kiệt
Limousine 9 chỗ
07:32
• Đầm Hà
0h18m
07:50
• Sân bay Vân Đồn
*Belongs to 07:00 11-02-2023 Mong Cai - Hai Phong trip
Tuấn Kiệt
Instant booking
Tuấn Kiệt
Limousine 9 chỗ
07:40
• Tiên Yên
0h10m
07:50
• Sân bay Vân Đồn
*Belongs to 07:00 11-02-2023 Mong Cai - Hai Phong trip
Tuấn Kiệt
Instant booking
Tuấn Kiệt
Limousine 9 chỗ
07:40
• Tiên Yên
0h15m
07:55
• Vân Đồn
*Belongs to 07:00 11-02-2023 Mong Cai - Hai Phong trip
Tuấn Kiệt Luxury
Instant booking
Tuấn Kiệt Luxury
Limousine 9 chỗ
09:25
• Vân Đồn
0h28m
09:53
• Đầm Hà
*Belongs to 09:30 11-02-2023 Hai Phong - Mong Cai trip
Tuấn Kiệt Luxury
Instant booking
Tuấn Kiệt Luxury
Limousine 9 chỗ
09:25
• Vân Đồn
0h20m
09:45
• Tiên Yên
*Belongs to 09:30 11-02-2023 Hai Phong - Mong Cai trip
Tuấn Kiệt Luxury
Instant booking
Tuấn Kiệt Luxury
Limousine 9 chỗ
09:25
• Vân Đồn
1h
10:25
• Móng Cái
*Belongs to 09:30 11-02-2023 Hai Phong - Mong Cai trip