loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Quang Ninh to Bac Ninh > Bus ticket from Quang Ninh to Yen Phong
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Quang Ninh to Yen Phong - Bac Ninh

: 24 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 06/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hùng Đức (Quảng Ninh)
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• Cảng Cái Rồng (Quảng Ninh)
3h25m
09:55
• Nhà máy Samsung Bắc Ninh
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• Ngã ba Cửa Ông
2h55m
09:55
• Nhà máy Samsung Bắc Ninh
Ka Long Limousine VIP
Ka Long Limousine VIP
Giường nằm 44 chỗ VIP
• Bến xe Móng Cái
6h35m
14:35
• Samsung Yên Phong
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
07:30
• Văn phòng Cẩm Phả
2h25m
09:55
• Nhà máy Samsung Bắc Ninh
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Bến xe Bãi Cháy
1h55m
09:55
• Nhà máy Samsung Bắc Ninh
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
08:30
• Chợ Trung tâm Uông Bí
1h25m
09:55
• Nhà máy Samsung Bắc Ninh
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
08:55
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
1h
09:55
• Nhà máy Samsung Bắc Ninh
Tùng Tuấn Limousine
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
• Mạo Khê
1h15m
20:45
• Bắc Ninh
Tùng Tuấn Limousine
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
• Đông Triều
1h
20:45
• Bắc Ninh
Tùng Tuấn Limousine
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
• Cổng Chùa Trình, Yên Tử
1h45m
20:45
• Bắc Ninh
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
14:00
• Legacy Yên Tử
1h50m
15:50
• KCN Yên Phong
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
14:54
• Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh
0h56m
15:50
• KCN Yên Phong
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
VIP Limousine 19 chỗ
15:00
• Làng Nương Yên Tử
1h51m
16:51
• KCN Yên Phong
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
VIP Limousine 19 chỗ
15:54
• Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh
0h57m
16:51
• KCN Yên Phong
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
16:45
• Bến xe Móng Cái
6h45m
23:30
• Samsung Yên Phong
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
16:45
• Bến xe Móng Cái
51h
19:45
• Samsung Yên Phong
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
17:30
• Hải Hà
6h
23:30
• Samsung Yên Phong
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
17:30
• Hải Hà
50h15m
19:45
• Samsung Yên Phong
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
18:05
• Đầm Hà
5h25m
23:30
• Samsung Yên Phong
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
18:05
• Đầm Hà
49h40m
19:45
• Samsung Yên Phong
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
18:55
• Tiên Yên
4h35m
23:30
• Samsung Yên Phong
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
18:55
• Tiên Yên
48h50m
19:45
• Samsung Yên Phong
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
19:45
• Cẩm Hải
3h45m
23:30
• Samsung Yên Phong
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
19:45
• Cẩm Hải
48h
19:45
• Samsung Yên Phong