loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to An Giang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Bus operator ensures preventative measures, such as car cleaning & disinfecting, hand sanitizer, ...
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Bus operator
Pick-up point
 • Quận 11 (138)
 • Bình Tân (89)
 • Bình Chánh (78)
 • Tân Bình (40)
 • Quận 1 (26)
 • Quận 3 (18)
 • Quận 7 (16)
 • Quận 6 (12)
 • Quận 10 (11)
 • Quận 5 (11)
 • Bình Thạnh (8)
 • Phú Nhuận (8)
 • Quận 4 (8)
 • Quận 8 (8)
 • Hóc Môn (1)
 • Quận 12 (1)
Drop-off point
 • Châu Phú (465)
 • Châu Thành (248)
 • Châu Đốc (98)
 • Long Xuyên (68)
 • Tân Châu (21)
 • Chợ Mới (16)
 • Tịnh Biên (11)
 • Thoại Sơn (10)
 • Tri Tôn (3)
 • Phú Tân (2)
Types of seat
Rating
& up (11)
& up (78)
& up (79)
& up (81)

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to An Giang

: 91 trips
Sort by:
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h35m
05:35
• 18 - Nhà Bàng
160,000VND
Peak season surcharge is not included
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
10:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
16:15
• 15 - Tri Tôn
160,000VND
Peak season surcharge is not included
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:00
• 16 - Tống Văn Trân
5h30m
04:30
• 8 - Châu Đốc
150,000VND
Peak season surcharge is not included
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
02:15
• 15 - Tri Tôn
160,000VND
Peak season surcharge is not included
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• 16 - Tống Văn Trân
5h30m
18:30
• 8 - Châu Đốc
150,000VND
Peak season surcharge is not included
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h35m
19:35
• 18 - Nhà Bàng
160,000VND
Peak season surcharge is not included
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• 16 - Tống Văn Trân
5h30m
16:30
• 8 - Châu Đốc
150,000VND
Peak season surcharge is not included
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h35m
15:35
• 18 - Nhà Bàng
160,000VND
Peak season surcharge is not included
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• 16 - Tống Văn Trân
5h30m
00:30
• 8 - Châu Đốc
150,000VND
Peak season surcharge is not included
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h35m
05:35
• 9 - Chi Lăng
160,000VND
Peak season surcharge is not included
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h35m
17:35
• 18 - Nhà Bàng
160,000VND
Peak season surcharge is not included
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h35m
01:35
• 18 - Nhà Bàng
160,000VND
Peak season surcharge is not included
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• 16 - Tống Văn Trân
5h30m
14:30
• 8 - Châu Đốc
150,000VND
Peak season surcharge is not included
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
10:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
16:15
• 8 - Châu Đốc
150,000VND
Peak season surcharge is not included
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
05:15
• 8 - Châu Đốc
150,000VND
Peak season surcharge is not included
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
14:15
• 8 - Châu Đốc
150,000VND
Peak season surcharge is not included
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
12:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
18:15
• 8 - Châu Đốc
150,000VND
Peak season surcharge is not included
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
00:15
• 8 - Châu Đốc
150,000VND
Peak season surcharge is not included
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
12:00
• 16 - Tống Văn Trân
5h20m
17:20
• Thoại Sơn
150,000VND
Peak season surcharge is not included
Notice
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• 16 - Tống Văn Trân
5h20m
13:20
• Thoại Sơn
150,000VND
Peak season surcharge is not included