loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Bac Lieu
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Bac Lieu

: 191 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 03/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
06:30
• Trạm Sài Gòn
5h45m
12:15
• Bến xe Bạc Liêu
*Belongs to 07:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Ca Mau trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
06:30
• Trạm Sài Gòn
6h45m
13:15
• Trạm Hộ Phòng
*Belongs to 07:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Ca Mau trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
06:30
• Trạm Sài Gòn
6h50m
13:20
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
*Belongs to 07:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Ca Mau trip
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Instant booking
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Giường nằm 44 chỗ
07:00
• Trạm Xe NGỌC ÁNH (Sài Gòn - Cà Mau)
6h50m
13:50
• Bến xe khách Hộ Phòng
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Bến xe Miền Tây
6h15m
13:15
• Trạm Hộ Phòng
*Belongs to 07:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Ca Mau trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Bến xe Miền Tây
6h20m
13:20
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
*Belongs to 07:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Ca Mau trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Bến xe Miền Tây
5h15m
12:15
• Bến xe Bạc Liêu
*Belongs to 07:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Ca Mau trip
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Instant booking
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Giường nằm 44 chỗ
07:00
• Trạm Xe NGỌC ÁNH (Sài Gòn - Cà Mau)
6h
13:00
• Bệnh viện Thanh Vũ
*Belongs to 07:00 06-02-2023 Sai Gon - Ca Mau trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:30
• Trạm Sài Gòn
5h45m
13:15
• Bến xe Bạc Liêu
*Belongs to 08:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Ca Mau trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:30
• Trạm Sài Gòn
6h50m
14:20
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
*Belongs to 08:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Ca Mau trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
07:30
• Trạm Sài Gòn
6h45m
14:15
• Trạm Hộ Phòng
*Belongs to 08:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Ca Mau trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe Miền Tây
6h20m
14:20
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
*Belongs to 08:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Ca Mau trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe Miền Tây
5h15m
13:15
• Bến xe Bạc Liêu
*Belongs to 08:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Ca Mau trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe Miền Tây
6h15m
14:15
• Trạm Hộ Phòng
*Belongs to 08:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Ca Mau trip
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Instant booking
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Limousine giường phòng 22 chỗ
08:00
• Trạm Xe NGỌC ÁNH (Sài Gòn - Cà Mau)
6h10m
14:10
• Bệnh viện Thanh Vũ
*Belongs to 08:00 06-02-2023 Sai Gon - Cà Mau (VIP) trip
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Instant booking
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Limousine giường phòng 22 chỗ
08:00
• Trạm Xe NGỌC ÁNH (Sài Gòn - Cà Mau)
7h5m
15:05
• Bến xe khách Hộ Phòng
*Belongs to 08:00 06-02-2023 Sai Gon - Cà Mau (VIP) trip
Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
08:00
• Bến xe Miền Tây
7h2m
15:02
• VP Giá Rai
*Belongs to 08:30 06-02-2023 Sai Gon - Ho Phong trip
Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
08:00
• Bến xe Miền Tây
6h17m
14:17
• VP Bạc Liêu
*Belongs to 08:30 06-02-2023 Sai Gon - Ho Phong trip
Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
08:00
• Bến xe Miền Tây
6h42m
14:42
• Hòa Bình
*Belongs to 08:30 06-02-2023 Sai Gon - Ho Phong trip
Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
08:30
• VP Sài Gòn
6h32m
15:02
• VP Giá Rai
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:30
• Trạm Sài Gòn
5h45m
14:15
• Bến xe Bạc Liêu
*Belongs to 09:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Ca Mau (VIP) trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:30
• Trạm Sài Gòn
6h45m
15:15
• Trạm Hộ Phòng
*Belongs to 09:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Ca Mau (VIP) trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
08:30
• Trạm Sài Gòn
6h50m
15:20
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
*Belongs to 09:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Ca Mau (VIP) trip
Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
08:30
• VP Sài Gòn
5h47m
14:17
• VP Bạc Liêu
*Belongs to 08:30 06-02-2023 Sai Gon - Ho Phong trip
Trí Nhân
Instant booking
Trí Nhân
Giường nằm 41 chỗ
08:30
• VP Sài Gòn
6h12m
14:42
• Hòa Bình
*Belongs to 08:30 06-02-2023 Sai Gon - Ho Phong trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
09:00
• Bến xe Miền Tây
6h20m
15:20
• Nhà Thờ Tắc Sậy (Nhà Thờ Cha Diệp)
*Belongs to 09:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Ca Mau (VIP) trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
09:00
• Bến xe Miền Tây
6h15m
15:15
• Trạm Hộ Phòng
*Belongs to 09:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Ca Mau (VIP) trip
Hảo
Instant booking
Hảo
Giường phòng 22 chỗ
09:00
• Bến xe Miền Tây
5h15m
14:15
• Bến xe Bạc Liêu
*Belongs to 09:00 06-02-2023 Ho Chi Minh - Ca Mau (VIP) trip
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Instant booking
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Xe VIP 32 giường
09:00
• Trạm Xe NGỌC ÁNH (Sài Gòn - Cà Mau)
6h10m
15:10
• Bệnh viện Thanh Vũ
*Belongs to 09:00 06-02-2023 Sai Gon - Cà Mau (VIP) trip
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Instant booking
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Xe VIP 32 giường
09:00
• Trạm Xe NGỌC ÁNH (Sài Gòn - Cà Mau)
7h5m
16:05
• Bến xe khách Hộ Phòng
*Belongs to 09:00 06-02-2023 Sai Gon - Cà Mau (VIP) trip