loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Gia Lai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Gia Lai

: 104 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 31/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
17:00
• Bến xe An Sương
12h30m
05:30
• Bến xe Đắk Đoa
*Belongs to 18:00 03-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
Nhật Tân
Instant booking
Nhật Tân
Giường nằm 44 chỗ
17:00
• Bến xe Miền Đông
11h15m
04:15
• Pleiku, quốc lộ 14
*Belongs to 17:00 03-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
17:00
• Bến xe An Sương
12h
05:00
• Bến xe Đức Long Gia Lai
*Belongs to 18:00 03-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
17:00
• Bến xe An Sương
10h45m
03:45
• Chợ Phú Nhơn
*Belongs to 18:00 03-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
17:00
• Bến xe An Sương
11h20m
04:20
• Chợ Phú Quang
*Belongs to 18:00 03-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Limousine giường nằm 34 chỗ
17:15
• Bến xe An Sương
12h
05:15
• Bến xe Đức Long Gia Lai
*Belongs to 18:15 03-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Limousine giường nằm 34 chỗ
17:15
• Bến xe An Sương
10h45m
04:00
• Chợ Phú Nhơn
*Belongs to 18:15 03-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Limousine giường nằm 34 chỗ
17:15
• Bến xe An Sương
11h20m
04:35
• Chợ Phú Quang
*Belongs to 18:15 03-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Limousine giường nằm 34 chỗ
17:15
• Bến xe An Sương
12h30m
05:45
• Bến xe Đắk Đoa
*Belongs to 18:15 03-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
17:30
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 24
12h25m
05:55
• Bến xe Đức Long Gia Lai
No prepayment required
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
17:30
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 24
10h15m
03:45
• VP Chư Sê
*Belongs to 17:30 03-02-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
No prepayment required
Hoàng Thuỷ
Instant booking
Hoàng Thuỷ
Giường nằm 38 chỗ VIP
18:00
• An Sương
12h10m
06:10
• Bến xe Đức Long Gia Lai
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
18:00
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 8
11h
05:00
• Bến xe Đức Long Gia Lai
Hoàng Thuỷ
Instant booking
Hoàng Thuỷ
Giường nằm 38 chỗ VIP
18:00
• An Sương
11h30m
05:30
• Bến xe Chư Sê
*Belongs to 18:00 03-02-2023 An Suong - Duc Long trip
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
18:00
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 8
10h20m
04:20
• Chợ Phú Quang
*Belongs to 18:00 03-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
18:00
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 8
11h30m
05:30
• Bến xe Đắk Đoa
*Belongs to 18:00 03-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
18:00
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 8
9h45m
03:45
• Chợ Phú Nhơn
*Belongs to 18:00 03-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
18:15
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 24
12h25m
06:40
• Bến xe Đức Long Gia Lai
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:15
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 8
11h
05:15
• Bến xe Đức Long Gia Lai
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
18:15
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 24
10h15m
04:30
• VP Chư Sê
*Belongs to 18:15 03-02-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:15
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 8
11h30m
05:45
• Bến xe Đắk Đoa
*Belongs to 18:15 03-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:15
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 8
9h45m
04:00
• Chợ Phú Nhơn
*Belongs to 18:15 03-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:15
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 8
10h20m
04:35
• Chợ Phú Quang
*Belongs to 18:15 03-02-2023 Ho Chi Minh - Gia Lai trip
Hoàng Thuỷ
Instant booking
Hoàng Thuỷ
Limousine 34 Giường VIP
18:20
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 14
11h40m
06:00
• Bến xe Đức Long Gia Lai
Hoàng Thuỷ
Instant booking
Hoàng Thuỷ
Limousine 34 Giường VIP
18:20
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 14
11h
05:20
• Bến xe Chư Sê
*Belongs to 18:20 03-02-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
Thuận Ý
Instant booking
Thuận Ý
Giường nằm 41 chỗ
18:30
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 98
11h30m
06:00
• Bến xe Đức Long Gia Lai
Bảy Lang
Instant booking
Bảy Lang
Limousine 34 giường
18:30
• Phòng vé 210-QL13
11h
05:30
• Bến xe Đức Long Gia Lai
Gia Phúc - Gia Lai
Instant booking
Gia Phúc - Gia Lai
Limousine 34 giường
18:30
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 41
11h
05:30
• Bến xe Đức Long Gia Lai
Sáu Bản
Instant booking
Sáu Bản
Limousine 32 chỗ VIP
18:45
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 49
12h20m
07:05
• Bến xe Mang Yang
Sáu Bản
Instant booking
Sáu Bản
Giường nằm 44 chỗ
18:45
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 49
10h40m
05:25
• Bến xe Chư Sê mới