loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Ha Noi
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Ha Noi

: 33 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 23/03/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hoàng Long - Hà Nội
Instant booking
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
14:00
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
35h37m
01:37
• Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• Bến xe Miền Đông Mới
35h55m
00:55
• VP Nhà xe Cô 2
*Belongs to 13:00 28-03-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Hoàng Long (Đỏ)
Instant booking
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
14:30
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
30h45m
21:15
• Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm
*Belongs to 14:30 28-03-2023 Binh Duong - Sai Gon - Lao Cai trip
No prepayment required
A Ba
Instant booking
A Ba
Giường nằm 42 chỗ
13:00
• Bến xe Miền Đông Mới
35h34m
00:34
• Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm
*Belongs to 13:00 28-03-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Hoàng Long TN
Instant booking
Hoàng Long TN
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Bến Xe Miền Đông
36h15m
03:15
• Bến xe Nước Ngầm
No prepayment required
Chiến Thế
Chiến Thế
Giường nằm 38 chỗ
05:00
• Văn phòng Hồ Chí Minh
35h35m
16:35
• Công viên Yên Sở
Hoàng Long Hải Vân
Instant booking
Hoàng Long Hải Vân
Giường nằm 40 chỗ
16:00
• HCM - Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
33h
01:00
• Hà Nội - Bến xe Nước Ngầm
No prepayment required
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Instant booking
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Bến xe Miền Đông
34h15m
04:15
• Bến xe Nước Ngầm
No prepayment required