loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Ha Tinh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Ha Tinh

: 38 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 28/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

An Bình (Thái Bình)
Instant booking
An Bình (Thái Bình)
Giường nằm 40 chỗ
06:34
• Bến xe An Sương (Tp HCM)
27h30m
10:04
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 06:34 01-02-2023 Ho Chi Minh - Thai Binh trip
An Bình (Thái Bình)
Instant booking
An Bình (Thái Bình)
Giường nằm 40 chỗ
08:04
• Cổng Bến xe Miền Đông Mới (TP HCM)
26h
10:04
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 06:34 01-02-2023 Ho Chi Minh - Thai Binh trip
Hoàng Long (Đỏ)
Instant booking
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
09:00
• Bến xe Miền Đông
27h30m
12:30
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 09:00 01-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
12:30
• Bến Xe Miền Đông - Cổng 4
30h
18:30
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 13:00 01-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• Bến xe Miền Đông Mới
29h30m
18:30
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 13:00 01-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Hoàng Long (Đỏ)
Instant booking
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
13:00
• Bến xe Miền Đông
27h30m
16:30
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 13:00 01-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
A Ba
Instant booking
A Ba
Giường nằm 42 chỗ
13:00
• Bến xe Miền Đông Mới
28h4m
17:04
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 13:00 01-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
A Ba
Instant booking
A Ba
Giường nằm 42 chỗ
13:00
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
28h4m
17:04
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 13:00 01-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Instant booking
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• Bến xe Miền Đông
27h45m
16:45
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 13:00 01-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
Phượng Hoàng
Instant booking
Phượng Hoàng
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• Bến xe Miền Đông
28h30m
18:30
• Văn phòng Trúc Loan
*Belongs to 14:00 01-02-2023 Ho Chi Minh - Ha Noi trip
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
14:30
• Bến Xe Miền Đông - Cổng 4
30h
20:30
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 15:00 01-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Bến xe Miền Đông Mới
29h30m
20:30
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 15:00 01-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
A Ba
Instant booking
A Ba
Giường nằm 42 chỗ
16:30
• Bến xe Miền Đông Mới
28h4m
20:34
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 16:30 01-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
A Ba
Instant booking
A Ba
Giường nằm 42 chỗ
16:30
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
28h4m
20:34
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 16:30 01-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Instant booking
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Bến xe Miền Đông
27h45m
21:45
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 18:00 01-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
Hoàng Long (Đỏ)
Instant booking
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
19:00
• Bến xe Miền Đông
27h30m
22:30
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 19:00 01-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
Thành Nhân - Hải Phòng
Thành Nhân - Hải Phòng
Giường nằm 40 chỗ
06:00
• Bến xe Miền Đông
26h50m
08:50
• Hà Tĩnh
*Belongs to 06:00 01-02-2023 Ho Chi Minh - Hai Phong trip
Bình Sơn
Giường nằm 40 chỗ
04:30
• Bến xe Ngã Tư Ga
27h
07:30
• Bến xe Hà Tĩnh
Hoàng Long TN
Hoàng Long TN
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Bến Xe Miền Đông
29h45m
22:45
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
Hoàng Long (Tý Nghĩa)
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Bến Xe Miền Đông
29h45m
22:45
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
Hoàng Long TN
Hoàng Long TN
Giường nằm 40 chỗ
17:15
• VP Sài Gòn
29h30m
22:45
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
Hoàng Long (Tý Nghĩa)
Giường nằm 40 chỗ
17:15
• VP Sài Gòn
29h30m
22:45
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
18:00
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
24h52m
18:52
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
18:00
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
28h52m
22:52
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
18:00
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
24h52m
18:52
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
18:42
• Bến xe Miền Đông Mới
24h10m
18:52
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
18:42
• Bến xe Miền Đông Mới
28h10m
22:52
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
18:42
• Bến xe Miền Đông Mới
24h10m
18:52
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)
Thái Tuấn Hùng
Giường nằm 46 chỗ
04:00
• Bến xe An Sương (Tp HCM)
24h
04:00
• Bến xe Kỳ Anh
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• Bến xe An Sương
30h
11:00
• Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A)