loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to My Tho - Tien Giang

: 50 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Bảo Quỳnh
Instant booking
Bảo Quỳnh
Ghế ngồi 29 chỗ (Thaco - Mới)
05:30
• VP Quận 8
1h30m
07:00
• Mỹ Tho
*Belongs to 05:30 12-02-2023 Sai Gon - Giong Trom trip
No prepayment required
Kim Anh (Bến Tre)
Instant booking
Kim Anh (Bến Tre)
Ghế ngồi 29 chỗ
07:00
• Sai Gon Office
1h20m
08:20
• Trung Luong Three-way Crossroad
*Belongs to 07:00 12-02-2023 Sai Gon - Cho Lach trip
No prepayment required
Kim Anh (Bến Tre)
Instant booking
Kim Anh (Bến Tre)
Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
• Sai Gon Office
1h20m
11:20
• Trung Luong Three-way Crossroad
*Belongs to 10:00 12-02-2023 Sai Gon - Cho Lach trip
No prepayment required
Bảo Quỳnh
Instant booking
Bảo Quỳnh
Ghế ngồi 29 chỗ (Thaco - Mới)
12:30
• VP Quận 8
1h30m
14:00
• Mỹ Tho
*Belongs to 12:30 12-02-2023 Sai Gon - Giong Trom trip
No prepayment required
Kim Anh (Bến Tre)
Instant booking
Kim Anh (Bến Tre)
Ghế ngồi 34 chỗ (mới)
13:00
• Sai Gon Office
1h20m
14:20
• Trung Luong Three-way Crossroad
*Belongs to 13:00 12-02-2023 Sai Gon - Cho Lach trip
No prepayment required
Kim Anh (Bến Tre)
Instant booking
Kim Anh (Bến Tre)
Ghế ngồi 29 chỗ
15:00
• Sai Gon Office
1h20m
16:20
• Trung Luong Three-way Crossroad
*Belongs to 15:00 12-02-2023 Sai Gon - Cho Lach trip
No prepayment required
Bảo Quỳnh
Instant booking
Bảo Quỳnh
Ghế ngồi 29 chỗ (Thaco - Mới)
18:00
• VP Quận 8
1h30m
19:30
• Mỹ Tho
*Belongs to 18:00 12-02-2023 Sai Gon - Giong Trom trip
No prepayment required
Kim Anh (Bến Tre)
Instant booking
Kim Anh (Bến Tre)
Ghế ngồi 29 chỗ
18:00
• Sai Gon Office
1h20m
19:20
• Trung Luong Three-way Crossroad
*Belongs to 18:00 12-02-2023 Sai Gon - Cho Lach trip
No prepayment required
Thảo Kim Ngân
Giường nằm 41 chỗ
04:30
• Củ Chi Hồ Chí Minh
1h30m
06:00
• Tiền Giang
Hòa Thuận
Giường nằm 44 chỗ
08:31
• Sài Gòn - Ngã 4 Bình Phước
2h
10:31
• Tien Giang
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
Limousine phòng đôi 24 chỗ
• Sai Gon Office
2h
12:00
• Tien Giang
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
Anh Tuấn (Bạc Liêu)
Limousine phòng đôi 24 chỗ
• Anh Tuan Booking Office
1h45m
12:00
• Tien Giang
Kim Tiền
Giường nằm 44 chỗ
10:45
• Mien Dong Bus Station
3h
13:45
• Mỹ Tho
Tuấn Lan (Tiền Giang)
Ghế ngồi 30 chỗ
11:00
• Nội thành Hồ Chí Minh
3h
14:00
• Mỹ Tho
Trọng Tín Limousine
Trọng Tín Limousine
Limousine 9 chỗ
16:00
• Văn Phòng Sài Gòn
3h
19:00
• My Tho City (Route 20)
Bảo Quỳnh
Bảo Quỳnh
Ghế ngồi 16 chỗ
18:01
• VP Quận 8
1h30m
19:31
• Mỹ Tho
Duy Quý
Ghế ngồi 16 chỗ
• 13 Mạc Thiên Tích
1h30m
20:45
• 12/8A Nguyễn Văn Nguyễn
Duy Quý
Ghế ngồi 28 chỗ Samco
• 13 Mạc Thiên Tích
1h30m
22:00
• 12/8A Nguyễn Văn Nguyễn
Hùng Hiếu (Mỹ Tho)
Ghế ngồi 45 chỗ
20:30
• 173 An Dương Vương
1h15m
21:45
• 313 Âp Bắc
Ánh Sáng
Limousine 12 chỗ
20:30
• Mien Dong Bus Station
3h
23:30
• My Tho City (Route 20)
Hoàng Vũ (Tiền Giang)
Limousine 9 chỗ
23:00
• Mien Dong Bus Station
3h
02:00
• Mỹ Tho
Hà Linh
Hà Linh
Limousine 34 chỗ (rèm)
04:15
• An Suong
2h
06:15
• Tiền Giang
*Belongs to 17:00 11-02-2023 Khanh Hoa - Hau Giang trip
No prepayment required
Thảo Châu
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
04:30
• District 5 Office
1h40m
06:10
• My Tho Office
*Belongs to 04:30 12-02-2023 Sai Gon - Ben Tre trip
No prepayment required
Hà Linh
Hà Linh
Limousine 32 giường (WC)
04:45
• An Suong
1h30m
06:15
• My Tho City
*Belongs to 18:00 11-02-2023 Khanh Hoa - Ben Tre trip
No prepayment required
Thảo Châu
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
05:20
• District 5 Office
1h40m
07:00
• My Tho Office
*Belongs to 05:20 12-02-2023 Sai Gon - Ben Tre trip
No prepayment required
Thảo Châu
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
06:15
• District 5 Office
1h40m
07:55
• My Tho Office
*Belongs to 06:15 12-02-2023 Sai Gon - Ben Tre trip
No prepayment required
Thảo Châu
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
07:15
• District 5 Office
1h40m
08:55
• My Tho Office
*Belongs to 07:15 12-02-2023 Sai Gon - Ben Tre trip
No prepayment required
Thảo Châu
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
08:15
• District 5 Office
1h40m
09:55
• My Tho Office
*Belongs to 08:15 12-02-2023 Sai Gon - Ben Tre trip
No prepayment required
Thảo Châu
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
09:15
• District 5 Office
1h40m
10:55
• My Tho Office
*Belongs to 09:15 12-02-2023 Sai Gon - Ben Tre trip
No prepayment required
Thảo Châu
Thảo Châu
Ghế Ngồi 28 Chỗ (Samco)
10:15
• District 5 Office
1h40m
11:55
• My Tho Office
*Belongs to 10:15 12-02-2023 Sai Gon - Ben Tre trip
No prepayment required