loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Khanh Hoa > Bus ticket from Sai Gon to Nha Trang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Nha Trang - Khanh Hoa

: 210 trips
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine 15 chỗ
07:00
• Bến xe An Sương
9h
16:00
• Bến xe phía nam Nha Trang
Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine 15 chỗ
07:00
• Bến xe An Sương
8h50m
15:50
• VP Nha Trang
*Belongs to 07:00 30-09-2022 An Suong - Nha Trang - Ninh Hoa trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:15
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10h
17:15
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine 15 chỗ
07:20
• KDL Suối Tiên
8h40m
16:00
• Bến xe phía nam Nha Trang
*Belongs to 07:00 30-09-2022 An Suong - Nha Trang - Ninh Hoa trip
Hải Sơn
Instant booking
Hải Sơn
Limousine 15 chỗ
07:20
• KDL Suối Tiên
8h30m
15:50
• VP Nha Trang
*Belongs to 07:00 30-09-2022 An Suong - Nha Trang - Ninh Hoa trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:30
• Ngã 4 Bình Phước
9h45m
17:15
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 07:15 30-09-2022 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine giường nằm 21 chỗ
08:00
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8h5m
16:05
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
08:00
• Ngã Tư Bình Phước
10h
18:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 07:00 30-09-2022 Binh Duong - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
08:15
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10h
18:15
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
Hạnh Cafe
Instant booking
Hạnh Cafe
Giường nằm 41 chỗ
08:30
• VP Sài Gòn
9h30m
18:00
• VP Nha Trang
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
08:30
• Ngã 4 Bình Phước
9h45m
18:15
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 08:15 30-09-2022 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine giường nằm 21 chỗ
09:00
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8h5m
17:05
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
09:00
• Ngã Tư Bình Phước
10h
19:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 08:00 30-09-2022 Binh Duong - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:30
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10h
19:30
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:45
• Ngã 4 Bình Phước
9h45m
19:30
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 09:30 30-09-2022 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
10:15
• Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
8h
18:15
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
10:15
• Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
7h45m
18:00
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
*Belongs to 10:15 30-09-2022 Sai Gon - Nha Trang (VIP Sang) trip
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
10:30
• Bến xe CV 23/9
7h55m
18:25
• Văn phòng Nha Trang
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine giường nằm 21 chỗ
10:30
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8h5m
18:35
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
10:30
• Bến xe CV 23/9
7h40m
18:10
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 10:30 30-09-2022 Sai Gon - Nha Trang (VIP) trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
11:00
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10h
21:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
Hưng Thịnh
Instant booking
Hưng Thịnh
Limousine Giường nằm 34 chỗ
11:00
• Ngã 4 Bốn Xã
9h
20:00
• Khánh Hòa
*Belongs to 11:00 30-09-2022 Ho Chi Minh - Quang Ngai trip
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Giường nằm 38 chỗ (WC)
11:15
• Bến xe CV 23/9
10h
21:15
• Văn phòng Nha Trang
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
11:15
• Ngã 4 Bình Phước
9h45m
21:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 11:00 30-09-2022 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
11:30
• Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
8h
19:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine giường nằm 21 chỗ
11:30
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8h5m
19:35
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
11:30
• Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
7h45m
19:15
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
*Belongs to 11:30 30-09-2022 Sai Gon - Nha Trang (VIP Sang) trip
Xe Nhà
Instant booking
Xe Nhà
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
11:30
• Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
9h
20:30
• Lotte Mart Nha Trang
*Belongs to 11:30 30-09-2022 Sai Gon - Nha Trang trip
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
11:45
• Bến xe CV 23/9
7h55m
19:40
• Văn phòng Nha Trang
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
11:45
• Bến xe CV 23/9
7h40m
19:25
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 11:45 30-09-2022 Sai Gon - Nha Trang (VIP) trip