loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Phan Ri - Binh Thuan

: 68 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
01:30
• Ngã tư An Sương
6h
07:30
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 17:30 08-02-2023 Ca Mau - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
06:30
• Bến Xe An Sương
5h50m
12:20
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 06:30 09-02-2023 An Suong - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:00
• Ngã 4 Bình Phước
5h20m
12:20
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 06:30 09-02-2023 An Suong - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
07:45
• Văn phòng quận 5
6h20m
14:05
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 08:15 09-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
08:45
• Ngã 4 Bình Phước
5h20m
14:05
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 08:15 09-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
09:05
• Bến Xe Miền Đông Mới
5h
14:05
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 08:15 09-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:30
• Văn phòng Bình Thạnh
7h45m
17:15
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 09:30 09-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
10:00
• Ngã 4 Bình Phước
7h15m
17:15
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 09:30 09-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
10:15
• Văn phòng quận 5
6h20m
16:35
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 10:45 09-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
10:30
• Bến Xe Miền Đông Mới
6h45m
17:15
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 09:30 09-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
11:00
• Trạm SG
5h10m
16:10
• Bến xe Tuy Phong
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
11:15
• Ngã 4 Bình Phước
5h20m
16:35
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 10:45 09-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
11:35
• Bến Xe Miền Đông Mới
5h
16:35
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 10:45 09-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
12:00
• Văn phòng Bình Thạnh
7h45m
19:45
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 12:00 09-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
12:30
• Trạm SG
5h10m
17:40
• Bến xe Tuy Phong
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
12:30
• Văn phòng quận 5
6h20m
18:50
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 13:00 09-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
12:30
• Ngã 4 Bình Phước
7h15m
19:45
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 12:00 09-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
13:00
• Bến Xe Miền Đông Mới
6h45m
19:45
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 12:00 09-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
13:30
• Ngã 4 Bình Phước
5h20m
18:50
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 13:00 09-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
13:50
• Bến Xe Miền Đông Mới
5h
18:50
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 13:00 09-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
No prepayment required
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
16:00
• Trạm SG
5h10m
21:10
• Bến xe Tuy Phong
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
18:00
• Văn phòng Bình Thạnh
6h5m
00:05
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 18:00 09-02-2023 Ho Chi Minh - Van Ninh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
18:15
• Ngã 4 Bình Phước
5h50m
00:05
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 18:00 09-02-2023 Ho Chi Minh - Van Ninh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
18:30
• Bến Xe Miền Đông Mới
5h35m
00:05
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 18:00 09-02-2023 Ho Chi Minh - Van Ninh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
19:00
• Ngã 4 An Sương
7h
02:00
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 18:00 09-02-2023 Long An - Van Gia trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:00
• Văn phòng Bình Thạnh
6h5m
01:05
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 19:00 09-02-2023 Ho Chi Minh - Van Ninh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:15
• Ngã 4 Bình Phước
5h50m
01:05
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 19:00 09-02-2023 Ho Chi Minh - Van Ninh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:30
• Bến Xe An Sương
5h50m
01:20
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 19:30 09-02-2023 An Suong - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
19:30
• Ngã tư An Sương
6h30m
02:00
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 12:30 09-02-2023 Hong Ngu - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:30
• Ngã Tư Bình Phước
6h
01:30
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 15:30 09-02-2023 Loc Ninh - Nha Trang trip
No prepayment required