loading
Bus
Flight | 560k
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Quang Ngai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsTrip with discounts from bus operators or VeXeRe coupon code
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Thủ Đức (189)
 • Quận 12 (128)
 • Hóc Môn (15)
 • Tân Phú (15)
 • Quận 9 (5)
 • Biên Hòa (4)
 • Bình Thạnh (3)
 • Long Khánh (2)
 • Quận 7 (2)
 • Tân Bình (2)
Drop-off point
 • Mộ Đức (214)
 • Tư Nghĩa (120)
 • Quảng Ngãi (97)
 • Đức Phổ (93)
 • Sơn Tịnh (52)
 • Bình Sơn (25)
 • Sơn Hà (24)
 • Trà Bồng (16)
Types of seat
Rating
& up (35)
& up (56)
& up (59)

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Quang Ngai

: 63 trips
Sort by:
Promotion
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Limousine 34 phòng
13:00
• Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
15h20m
04:20
• Bến xe Quảng Ngãi
300,000VND
400,000VND
50% off, max 250K
32 seats left
Promotion
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Limousine 34 phòng
16:30
• Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
15h20m
07:50
• Bến xe Quảng Ngãi
300,000VND
400,000VND
50% off, max 250K
32 seats left
Promotion
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Giường nằm 40 chỗ
11:30
• Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
15h40m
03:10
• Đức Phổ
250,000VND
400,000VND
50% off, max 250K
40 seats left
*Belongs to 13:00 01-02-2023 Sai Gon - Quang Ngai trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 32 Phòng
10:30
• Cây xăng Tam Bình 2
14h
00:30
• Sa Huỳnh
450,000VND
26 seats left
*Belongs to 10:00 01-02-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai (VIP) trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 32 Phòng
10:00
• Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
14h30m
00:30
• Sa Huỳnh
450,000VND
26 seats left
*Belongs to 10:00 01-02-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai (VIP) trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 32 Phòng
10:00
• Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
15h30m
01:30
• Bến xe Quảng Ngãi
450,000VND
26 seats left
*Belongs to 10:00 01-02-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai (VIP) trip
Promotion
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Limousine 34 phòng
18:00
• Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
14h50m
08:50
• Mộ Đức
300,000VND
400,000VND
50% off, max 250K
34 seats left
*Belongs to 18:00 01-02-2023 Sai Gon - Quang Ngai trip
Promotion
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Limousine 34 phòng
11:30
• Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
16h50m
04:20
• Bến xe Quảng Ngãi
300,000VND
400,000VND
50% off, max 250K
32 seats left
*Belongs to 13:00 01-02-2023 Sai Gon - Quang Ngai trip
Promotion
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Giường nằm 40 chỗ
16:30
• Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
14h50m
07:20
• Mộ Đức
250,000VND
400,000VND
50% off, max 250K
37 seats left
*Belongs to 16:30 01-02-2023 Sai Gon - Quang Ngai trip
Promotion
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Limousine 34 phòng
18:00
• Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
14h10m
08:10
• Đức Phổ
300,000VND
400,000VND
50% off, max 250K
34 seats left
*Belongs to 18:00 01-02-2023 Sai Gon - Quang Ngai trip

Rate your ticket searching experiences

Promotion
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Giường nằm 40 chỗ
16:30
• Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
14h10m
06:40
• Đức Phổ
250,000VND
400,000VND
50% off, max 250K
37 seats left
*Belongs to 16:30 01-02-2023 Sai Gon - Quang Ngai trip
Promotion
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Limousine 34 phòng
11:30
• Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
16h20m
03:50
• Mộ Đức
300,000VND
400,000VND
50% off, max 250K
31 seats left
*Belongs to 13:00 01-02-2023 Sai Gon - Quang Ngai trip
Promotion
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
16h20m
07:20
• Mộ Đức
250,000VND
400,000VND
50% off, max 250K
37 seats left
*Belongs to 16:30 01-02-2023 Sai Gon - Quang Ngai trip
Promotion
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Limousine 34 phòng
16:30
• Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
16h20m
08:50
• Mộ Đức
300,000VND
400,000VND
50% off, max 250K
34 seats left
*Belongs to 18:00 01-02-2023 Sai Gon - Quang Ngai trip
Promotion
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
15h40m
06:40
• Đức Phổ
250,000VND
400,000VND
50% off, max 250K
37 seats left
*Belongs to 16:30 01-02-2023 Sai Gon - Quang Ngai trip
Promotion
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Limousine 34 phòng
13:00
• Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
14h10m
03:10
• Đức Phổ
300,000VND
400,000VND
50% off, max 250K
31 seats left
*Belongs to 13:00 01-02-2023 Sai Gon - Quang Ngai trip
Promotion
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Limousine 34 phòng
16:30
• Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
15h40m
08:10
• Đức Phổ
300,000VND
400,000VND
50% off, max 250K
34 seats left
*Belongs to 18:00 01-02-2023 Sai Gon - Quang Ngai trip
Promotion
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Limousine 34 phòng
13:00
• Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
14h50m
03:50
• Mộ Đức
300,000VND
400,000VND
50% off, max 250K
32 seats left
*Belongs to 13:00 01-02-2023 Sai Gon - Quang Ngai trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 32 Phòng
10:30
• Cây xăng Tam Bình 2
15h
01:30
• Bến xe Quảng Ngãi
450,000VND
18 seats left
*Belongs to 10:00 01-02-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai (VIP) trip
Promotion
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Giường nằm 41 chỗ
15:00
• Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
16h50m
07:50
• Bến xe Quảng Ngãi
250,000VND
400,000VND
50% off, max 250K
39 seats left
*Belongs to 16:30 01-02-2023 Sai Gon - Quang Ngai trip