loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Soc Trang > Bus ticket from Sai Gon to Soc Trang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Soc Trang - Soc Trang

: 24 trips
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Ngọc Ánh (Sài Gòn)chuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Giường nằm 44 chỗ
07:00
• Trạm Xe NGỌC ÁNH (Sài Gòn - Cà Mau)
5h
12:00
• TP. Sóc Trăng
*Belongs to 07:00 28-05-2022 Sai Gon - Ca Mau trip
Ngọc Ánh (Sài Gòn)chuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• Trạm Xe NGỌC ÁNH (Sài Gòn - Cà Mau)
5h
01:00
• TP. Sóc Trăng
*Belongs to 20:00 28-05-2022 Sai Gon - Ca Mau trip
Ngọc Ánh (Sài Gòn)chuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Ngọc Ánh (Sài Gòn)
Giường nằm 44 chỗ
11:00
• Trạm Xe NGỌC ÁNH (Sài Gòn - Cà Mau)
5h
16:00
• TP. Sóc Trăng
*Belongs to 11:00 28-05-2022 Sai Gon - Ca Mau trip
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
16:30
• Bến xe Miền Tây
5h5m
21:35
• Vp Sóc Trăng
*Belongs to 16:30 28-05-2022 Sai Gon - Soc Trang trip
No prepayment required
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
22:30
• Bến xe Miền Tây
5h5m
03:35
• Vp Sóc Trăng
*Belongs to 22:30 28-05-2022 Sai Gon - Soc Trang trip
No prepayment required
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
06:30
• Bến xe Miền Tây
5h5m
11:35
• Vp Sóc Trăng
*Belongs to 06:30 28-05-2022 Sai Gon - Soc Trang trip
No prepayment required
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
08:30
• Bến xe Miền Tây
5h5m
13:35
• Vp Sóc Trăng
*Belongs to 08:30 28-05-2022 Sai Gon - Soc Trang trip
No prepayment required
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
23:59
• Bến xe Miền Tây
5h5m
05:04
• Vp Sóc Trăng
*Belongs to 23:59 28-05-2022 Sai Gon - Soc Trang trip
No prepayment required
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
18:30
• Bến xe Miền Tây
5h5m
23:35
• Vp Sóc Trăng
*Belongs to 18:30 28-05-2022 Sai Gon - Soc Trang trip
No prepayment required
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
19:30
• Bến xe Miền Tây
5h5m
00:35
• Vp Sóc Trăng
*Belongs to 19:30 28-05-2022 Sai Gon - Soc Trang trip
No prepayment required
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
09:30
• Bến xe Miền Tây
5h5m
14:35
• Vp Sóc Trăng
*Belongs to 09:30 28-05-2022 Sai Gon - Soc Trang trip
No prepayment required
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
23:30
• Bến xe Miền Tây
5h5m
04:35
• Vp Sóc Trăng
*Belongs to 23:30 28-05-2022 Sai Gon - Soc Trang trip
No prepayment required
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
07:30
• Bến xe Miền Tây
5h5m
12:35
• Vp Sóc Trăng
*Belongs to 07:30 28-05-2022 Sai Gon - Soc Trang trip
No prepayment required
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
12:30
• Bến xe Miền Tây
5h5m
17:35
• Vp Sóc Trăng
*Belongs to 12:30 28-05-2022 Sai Gon - Soc Trang trip
No prepayment required
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
10:30
• Bến xe Miền Tây
5h5m
15:35
• Vp Sóc Trăng
*Belongs to 10:30 28-05-2022 Sai Gon - Soc Trang trip
No prepayment required
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
21:30
• Bến xe Miền Tây
5h5m
02:35
• Vp Sóc Trăng
*Belongs to 21:30 28-05-2022 Sai Gon - Soc Trang trip
No prepayment required
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
20:30
• Bến xe Miền Tây
5h5m
01:35
• Vp Sóc Trăng
*Belongs to 20:30 28-05-2022 Sai Gon - Soc Trang trip
No prepayment required
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
13:30
• Bến xe Miền Tây
5h5m
18:35
• Vp Sóc Trăng
*Belongs to 13:30 28-05-2022 Sai Gon - Soc Trang trip
No prepayment required
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
17:30
• Bến xe Miền Tây
5h5m
22:35
• Vp Sóc Trăng
*Belongs to 17:30 28-05-2022 Sai Gon - Soc Trang trip
No prepayment required
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
Giường nằm 46 chỗ
11:30
• Bến xe Miền Tây
5h5m
16:35
• Vp Sóc Trăng
*Belongs to 11:30 28-05-2022 Sai Gon - Soc Trang trip
No prepayment required