loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Thanh Hoa > Bus ticket from Sai Gon to Thanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Thanh Hoa - Thanh Hoa

: 44 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Nam Thanh
Instant booking
Nam Thanh
Giường nằm 40 chỗ (Có WC)
05:00
• Văn phòng Sài Gòn
20h
01:00
• Bến xe phía Nam Thanh Hóa
*Belongs to 04:00 13-02-2023 Sai Gon - Binh Duong - Thanh Hoa trip
Thành Nhân - Hải Phòng
Instant booking
Thành Nhân - Hải Phòng
Giường nằm 40 chỗ
06:00
• Bến xe Miền Đông
30h50m
12:50
• Thanh Hóa
*Belongs to 06:00 13-02-2023 Ho Chi Minh - Hai Phong trip
An Bình (Thái Bình)
Instant booking
An Bình (Thái Bình)
Giường nằm 40 chỗ
06:34
• Bến xe An Sương (Tp HCM)
31h30m
14:04
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 06:34 13-02-2023 Ho Chi Minh - Thai Binh trip
An Bình (Thái Bình)
Instant booking
An Bình (Thái Bình)
Giường nằm 40 chỗ
08:04
• Cổng Bến xe Miền Đông Mới (TP HCM)
30h
14:04
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 06:34 13-02-2023 Ho Chi Minh - Thai Binh trip
Hoàng Long (Đỏ)
Instant booking
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
09:00
• Bến xe Miền Đông
31h15m
16:15
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 09:00 13-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
12:30
• Bến Xe Miền Đông - Cổng 4
33h
21:30
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 13:00 13-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• Bến xe Miền Đông Mới
32h30m
21:30
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 13:00 13-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Hoàng Long (Đỏ)
Instant booking
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
13:00
• Bến xe Miền Đông
31h15m
20:15
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 13:00 13-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
A Ba
Instant booking
A Ba
Giường nằm 42 chỗ
13:00
• Bến xe Miền Đông Mới
31h49m
20:49
• Big C Thanh Hoá
*Belongs to 13:00 13-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
A Ba
Instant booking
A Ba
Giường nằm 42 chỗ
13:00
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
31h49m
20:49
• Big C Thanh Hoá
*Belongs to 13:00 13-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Instant booking
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• Bến xe Miền Đông
30h45m
19:45
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 13:00 13-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
14:30
• Bến Xe Miền Đông - Cổng 4
33h
23:30
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 15:00 13-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Instant booking
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Bến xe Miền Đông Mới
32h30m
23:30
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 15:00 13-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Hoàng Long TN
Instant booking
Hoàng Long TN
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Bến Xe Miền Đông
32h45m
23:45
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 15:00 13-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Hoàng Long TN
Instant booking
Hoàng Long TN
Giường nằm 40 chỗ
15:15
• VP Sài Gòn
32h30m
23:45
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 15:00 13-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Tý Nghĩa
Instant booking
Tý Nghĩa
Giường nằm 44 chỗ
15:30
• Trạm Tý Nghĩa
30h15m
21:45
• Big C Thanh Hóa
*Belongs to 15:30 13-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
A Ba
Instant booking
A Ba
Giường nằm 42 chỗ
16:30
• Cổng 3 Bến Xe Miền Đông
31h49m
00:19
• Big C Thanh Hoá
*Belongs to 16:30 13-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
A Ba
Instant booking
A Ba
Giường nằm 42 chỗ
16:30
• Bến xe Miền Đông Mới
31h49m
00:19
• Big C Thanh Hoá
*Belongs to 16:30 13-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
Hoàng Long TN
Instant booking
Hoàng Long TN
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Bến Xe Miền Đông
32h45m
01:45
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 17:00 13-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Hoàng Long TN
Instant booking
Hoàng Long TN
Giường nằm 40 chỗ
17:15
• VP Sài Gòn
32h30m
01:45
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 17:00 13-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Instant booking
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Bến xe Miền Đông
30h45m
00:45
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 18:00 13-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Tý Nghĩa
Instant booking
Tý Nghĩa
Giường nằm 44 chỗ
18:30
• Trạm Tý Nghĩa
30h15m
00:45
• Big C Thanh Hóa
*Belongs to 18:30 13-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
Hoàng Long (Đỏ)
Instant booking
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
19:00
• Bến xe Miền Đông
31h15m
02:15
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 19:00 13-02-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• Bến xe An Sương
36h
17:00
• Đại lộ Lê Lợi
*Belongs to 05:00 13-02-2023 Ben xe An Suong - Ha Noi trip
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• Bến xe An Sương
33h45m
14:45
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 05:00 13-02-2023 Ben xe An Suong - Ha Noi trip
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• Bến xe An Sương
33h45m
20:45
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 11:00 13-02-2023 Ben xe An Suong - Ha Noi trip
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• Bến xe An Sương
36h
23:00
• Đại lộ Lê Lợi
*Belongs to 11:00 13-02-2023 Ben xe An Suong - Ha Noi trip
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• Bến xe An Sương
33h45m
06:45
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 21:00 13-02-2023 Ben xe An Suong - Ha Noi trip
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• Bến xe An Sương
36h
09:00
• Đại lộ Lê Lợi
*Belongs to 21:00 13-02-2023 Ben xe An Suong - Ha Noi trip
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
23:00
• Bến xe An Sương
36h
11:00
• Đại lộ Lê Lợi
*Belongs to 23:00 13-02-2023 Ben xe An Suong - Ha Noi trip