loading
Bus
Flight
20k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Tuy Hoa - Phu Yen

: 112 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 03/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hồng Sơn (Phú Yên)
Instant booking
Hồng Sơn (Phú Yên)
Giường nằm 41 chỗ
18:26
• New Mien Dong Bus Station Gate
10h15m
04:41
• Nam Tuy Hoa Bus Station
*Belongs to 18:01 12-06-2023 BXMD - Ben xe Nam Tuy Hoa trip
Thuận Thảo
Instant booking
Thuận Thảo
Giường nằm 40 chỗ
18:28
• New Mien Dong Bus Station
11h30m
05:58
• Tuy Hoa Booking Office
Phúc Yên
Instant booking
Phúc Yên
Limousine 34 phòng
16:45
• Binh Phuoc Crossroads
10h30m
03:15
• Phu Lam
*Belongs to 16:00 12-06-2023 Ben xe Mien Tay - Ben xe Son Hoa trip
No prepayment required
Đình Nhân
Đình Nhân
Giường nằm 34 Phòng
09:00
• An Suong
10h
19:00
• Phu Yen (along 1A National Route)
*Belongs to 08:30 12-06-2023 Sai Gon - Da Nang trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
18:00
• Binh Tan Office
10h40m
04:40
• Phu Yen (along 1A National Route)
*Belongs to 18:00 12-06-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Giường nằm 36 chỗ
19:15
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
11h30m
06:45
• Thuan Thao Roundabout
*Belongs to 17:00 12-06-2023 Dong Nai - Phu Yen trip
No prepayment required
Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
16:30
• Mien Dong Bus Station - Ticket Box 4
10h
02:30
• Phu Yen (along 1A National Route)
*Belongs to 16:30 12-06-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 24 Phòng
17:00
• Gate 1 - Mien Dong Bus Station
10h30m
03:30
• Phu Yen (along 1A National Route)
*Belongs to 17:00 12-06-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai (Vip24) trip
Hoàng Khoa - Hà Nội
Hoàng Khoa - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ
17:00
• The East Station
14h
07:00
• Phu Yen (along 1A National Route)
*Belongs to 17:00 12-06-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Hùng Tiến - Tuy Hòa
Hùng Tiến - Tuy Hòa
Sơ đồ 41 giường
17:00
• New Mien Dong Bus Station
12h10m
05:10
• Hung Tien Booking Office
Thành Ban
Thành Ban
Limousine giường nằm 34 chỗ
16:30
• Mien Tay Bus Station
11h20m
03:50
• Phu Lam Bus Station
An Phú Buslines
An Phú Buslines
Giường nằm 44 chỗ
18:01
• Nga 4 Ga Bus Staton
10h15m
04:16
• Phu Lam Croadroad
*Belongs to 18:01 12-06-2023 BX Nga 4 Ga - BX Quy Nhon trip
Trọng Thuỷ Limousine
Trọng Thuỷ Limousine
Giường nằm 44 chỗ
17:40
• Nga 4 Ga Bus Staton
10h5m
03:45
• Phu Yen (along 1A National Route)
*Belongs to 17:30 12-06-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip
No prepayment required
Hoa Nho Limousine
Instant booking
Hoa Nho Limousine
Limousine giường phòng 22 chỗ
19:30
• Trạm Thủ Đức
10h
05:30
• Phu Yen (along 1A National Route)
*Belongs to 19:00 12-06-2023 Sai Gon - Binh Dinh (VIP) trip
Bình Phương
Instant booking
Bình Phương
Limousine giường nằm 36 chỗ
17:00
• An Suong Bus Station
12h
05:00
• Bình Phuong Booking Office
No prepayment required
Dũng Thuỷ Express
Dũng Thuỷ Express
Limousine giường phòng 24 chỗ
• Mien Dong Bus Station
9h40m
03:40
• Phu Yen (along 1A National Route)
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Giường nằm 44 chỗ
12:00
• An Suong Market
10h40m
22:40
• Highway 1A, Three-way crossroads - Tuy Hoa City
*Belongs to 12:00 12-06-2023 Sai Gon - Quang Ngai trip
Rạng Đông Buslines
Rạng Đông Buslines
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• An Suong Bus Station
11h30m
02:30
• Phu Yen Province
*Belongs to 16:30 12-06-2023 An Suong - Quang Ngai trip
No prepayment required
Bình Minh Tải
Bình Minh Tải
Limousine giường nằm 34 chỗ
16:00
• An Suong Bus Station
10h
02:00
• Tuy Hoa City
*Belongs to 16:00 12-06-2023 Ben xe An Suong - Tay Son trip
Phương Anh (Phú Yên)
Giường nằm 34 chỗ VIP
17:10
• New Mien Dong Bus Station
10h
03:10
• Phu Yen (along 1A National Route)
Năm Rùm
Instant booking
Năm Rùm
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• New Mien Dong Bus Station
10h
04:00
• Southern Tuy Hoa Bus Station
No prepayment required
Thuận Tâm
Thuận Tâm
Giường nằm 41 chỗ
12:01
• Bus Stop 39 Vinh Loc
10h30m
22:31
• Phú Yên
*Belongs to 12:01 12-06-2023 Sai Gon - Quang Ngai trip
No prepayment required
Nam Tiên
Instant booking
Nam Tiên
Giường Nằm 44 chỗ
16:00
• New Mien Dong Bus Station
10h10m
02:10
• Phu Lam Bus Station
*Belongs to 16:00 12-06-2023 Sai Gon - Phu Yen trip
No prepayment required
Long Vân - Phú Yên
Long Vân - Phú Yên
Giường nằm 44 chỗ
16:00
• New Mien Dong Bus Station
11h30m
03:30
• Phu Lam Bus Station
Sao Limousine
Sao Limousine
Limousine giường phòng 22 chỗ
18:30
• New Mien Dong Bus Station
10h45m
05:15
• Sao Limousine Booking Office
Lượng Triều
Lượng Triều
Giường nằm 44 chỗ
11:30
• An Suong 4-Crossroads
9h2m
20:32
• Phu Yen (along 1A National Route)
*Belongs to 11:30 12-06-2023 Sai Gon - Quang Ngai trip
Ngàn Hà (Bình Định)
Ngàn Hà (Bình Định)
Limousine 22 phòng đơn
• Sai Gon Office
10h15m
04:15
• Phu Yen (along 1A National Route)
Hoàng Long Hải Vân
Hoàng Long Hải Vân
Giường nằm 40 chỗ
• 3rd Gate Mien Dong Bus Station
10h
02:00
• Roundabout intersection of National Highway 1A - Tuy Hoa City
Khang Thịnh
Khang Thịnh
Limousine 24 Phòng Đôi
19:00
• Petrolimex 19 - Hang Xanh
9h30m
04:30
• Phu Lam Croadroad
*Belongs to 17:00 12-06-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai trip
No prepayment required
Phi Long (Cánh Cam)
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Nga Tu Ga station
11h25m
19:25
• Phu Yen (Along 1A National Route)