loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Tra Vinh > Bus ticket from Sai Gon to Cau Ngang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
  Drop-off Point
   Seat types
   Rating
   & up (54)
   & up (54)
   & up (54)

   Bus tickets from Sai Gon to Cau Ngang - Tra Vinh

   : 88 trips
   Sort by:
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   11:00
   • Ho Chi Minh Office
   5h15m
   16:15
   • Cau Ngang Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   12:00
   • Ho Chi Minh Office
   5h15m
   17:15
   • Cau Ngang Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   10:00
   • Ho Chi Minh Office
   5h15m
   15:15
   • Cau Ngang Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   15:15
   • 14 Gas Station
   5h
   20:15
   • Cau Ngang
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   19:00
   • Tan Thanh Thuy Booking Office
   5h15m
   00:15
   • Cau Ngang
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   09:15
   • 14 Gas Station
   5h
   14:15
   • Cau Ngang Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   17:00
   • Ho Chi Minh Office
   5h15m
   22:15
   • Cau Ngang Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   13:15
   • 14 Gas Station
   5h
   18:15
   • Cau Ngang Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   06:00
   • Ho Chi Minh Office
   5h15m
   11:15
   • Cau Ngang Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   18:15
   • 14 Gas Station
   5h
   23:15
   • Cau Ngang Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   17:00
   • Tan Thanh Thuy Booking Office
   5h15m
   22:15
   • Cau Ngang
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   06:15
   • 14 Gas Station
   4h30m
   10:45
   • Cau Ngang
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   10:15
   • 14 Gas Station
   5h
   15:15
   • Cau Ngang Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   12:15
   • 14 Gas Station
   5h
   17:15
   • Cau Ngang Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   22:00
   • Ho Chi Minh Office
   5h15m
   03:15
   • Cau Ngang Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   14:15
   • 14 Gas Station
   4h30m
   18:45
   • Cau Ngang
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   06:15
   • 14 Gas Station
   5h
   11:15
   • Cau Ngang Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   17:15
   • 14 Gas Station
   5h
   22:15
   • Cau Ngang Bus Station
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   13:15
   • 14 Gas Station
   5h
   18:15
   • Cau Ngang
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   17:15
   • 14 Gas Station
   5h
   22:15
   • Cau Ngang
   Not has official fare