loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
  Drop-off Point
   Seat types
   Rating
   & up (22)
   & up (22)
   & up (23)

   Bus tickets from Sai Gon to Long Phu - Soc Trang

   : 24 trips
   Sort by:
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   16:30
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   22:30
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   08:45
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   14:45
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   23:59
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   05:59
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   13:30
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   19:30
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   11:45
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   17:45
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   06:30
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   12:30
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   19:30
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   01:30
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   10:15
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   16:15
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   23:58
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   05:58
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   23:30
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   05:30
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   17:30
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   23:30
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   08:00
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   14:00
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   11:00
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   17:00
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   09:30
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   15:30
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   12:30
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   18:30
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   07:15
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   13:15
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   20:30
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   02:30
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   22:30
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   04:30
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   14:30
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   20:30
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare
   Notice
   Mỹ Duyên
   4.0
   • 21 ratings
   Giường nằm 46 chỗ
   21:30
   • Mien Tay Bus Station
   6h
   03:30
   • Bến xe Đại Ngãi
   Not has official fare