loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Khanh Hoa > Bus ticket from Sai Gon to Nha Trang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Nha Trang - Khanh Hoa

: 226 trips
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:15
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10h
17:15
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:30
• Ngã 4 Bình Phước
9h45m
17:15
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 07:15 14-08-2022 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Giường nằm 32 chỗ
08:00
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8h5m
16:05
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng
08:15
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10h
18:15
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
Hạnh Cafe
Instant booking
Hạnh Cafe
Giường nằm 41 chỗ
08:30
• VP Sài Gòn
9h30m
18:00
• VP Nha Trang
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng
08:30
• Ngã 4 Bình Phước
9h45m
18:15
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 08:15 14-08-2022 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
09:00
• Bến xe CV 23/9
7h55m
16:55
• Văn phòng Nha Trang
No prepayment required
Trà Lan Viên
Instant booking
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
09:00
• Vp. Quận 1
9h
18:00
• Trạm Nha Trang
No prepayment required
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine giường nằm 21 chỗ
09:00
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8h5m
17:05
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
09:00
• VP Phạm Ngũ Lão
7h55m
16:55
• Văn phòng Nha Trang
*Belongs to 09:00 14-08-2022 Sai Gon - Nha Trang (VIP) trip
No prepayment required
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
09:00
• Bến xe CV 23/9
7h40m
16:40
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 09:00 14-08-2022 Sai Gon - Nha Trang (VIP) trip
No prepayment required
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
09:00
• VP Phạm Ngũ Lão
7h40m
16:40
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 09:00 14-08-2022 Sai Gon - Nha Trang (VIP) trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
09:00
• Ngã Tư Bình Phước
10h
19:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 08:00 14-08-2022 Binh Duong - Nha Trang trip
Trà Lan Viên
Instant booking
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
09:20
• Trạm xe Thành Bưởi Quận 9
8h40m
18:00
• Trạm Nha Trang
*Belongs to 09:00 14-08-2022 Sai Gon - Nha Trang trip
No prepayment required
Bình Minh Bus
Instant booking
Bình Minh Bus
Limousine giường phòng 22 chỗ
09:30
• VP Sài Gòn
8h
17:30
• Cổng trước Coop Mart Nha Trang
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:30
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10h
19:30
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
09:45
• Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
8h
17:45
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
09:45
• Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
7h45m
17:30
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
*Belongs to 09:45 14-08-2022 Sai Gon - Nha Trang (VIP Sang) trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:45
• Ngã 4 Bình Phước
9h45m
19:30
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 09:30 14-08-2022 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Giường nằm 38 chỗ (WC)
10:00
• Bến xe CV 23/9
10h
20:00
• Văn phòng Nha Trang
No prepayment required
Phúc An Express
Instant booking
Phúc An Express
Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
10:00
• Ngã 5 Cống Quỳnh, góc Nguyễn Trãi - Phạm Ngũ Lão
9h20m
19:20
• VP Nha Trang
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Giường nằm 38 chỗ (WC)
10:00
• VP Phạm Ngũ Lão
10h
20:00
• Văn phòng Nha Trang
*Belongs to 10:00 14-08-2022 Sai Gon - Nha Trang trip
No prepayment required
Phúc An Express
Instant booking
Phúc An Express
Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
10:20
• Ngã tư Thủ Đức
9h
19:20
• VP Nha Trang
*Belongs to 10:00 14-08-2022 Sai Gon - Nha Trang (VIP) trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Giường nằm 32 chỗ
10:30
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8h5m
18:35
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
11:00
• Bến xe CV 23/9
7h55m
18:55
• Văn phòng Nha Trang
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng
11:00
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10h
21:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
11:00
• Bến xe CV 23/9
7h40m
18:40
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 11:00 14-08-2022 Sai Gon - Nha Trang (VIP) trip
No prepayment required
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
11:00
• VP Phạm Ngũ Lão
7h40m
18:40
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 11:00 14-08-2022 Sai Gon - Nha Trang (VIP) trip
No prepayment required
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
11:00
• VP Phạm Ngũ Lão
7h55m
18:55
• Văn phòng Nha Trang
*Belongs to 11:00 14-08-2022 Sai Gon - Nha Trang (VIP) trip
No prepayment required
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
11:15
• Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
8h
19:15
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)