loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Tra Vinh > Bus ticket from Sai Gon to Tieu Can
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
  Drop-off Point
   Seat types
   Rating
   & up (54)
   & up (54)
   & up (54)

   Bus tickets from Sai Gon to Tieu Can - Tra Vinh

   : 88 trips
   Sort by:
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   16:15
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   5h20m
   21:35
   • Bến xe khách huyện Tiểu Cần
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   11:15
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   5h30m
   16:45
   • Tiểu Cần
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   15:00
   • Trạm Sài Gòn
   5h45m
   20:45
   • Tiểu Cần
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   13:15
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   5h20m
   18:35
   • Bến xe khách huyện Tiểu Cần
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   10:15
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   5h20m
   15:35
   • Bến xe khách huyện Tiểu Cần
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   17:15
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   5h20m
   22:35
   • Bến xe khách huyện Tiểu Cần
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   07:15
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   5h30m
   12:45
   • Tiểu Cần
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   10:15
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   5h
   15:15
   • Tiểu Cần
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   06:15
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   5h20m
   11:35
   • Bến xe khách huyện Tiểu Cần
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   15:00
   • Vp Hồ Chí Minh
   5h35m
   20:35
   • Bến xe khách huyện Tiểu Cần
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   17:15
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   5h30m
   22:45
   • Tiểu Cần
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   17:00
   • Trạm Sài Gòn
   5h45m
   22:45
   • Tiểu Cần
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   07:00
   • Trạm Sài Gòn
   5h45m
   12:45
   • Tiểu Cần
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   14:15
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   5h20m
   19:35
   • Bến xe khách huyện Tiểu Cần
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   06:00
   • Vp Hồ Chí Minh
   5h35m
   11:35
   • Bến xe khách huyện Tiểu Cần
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   12:00
   • Vp Hồ Chí Minh
   5h35m
   17:35
   • Bến xe khách huyện Tiểu Cần
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   13:00
   • Vp Hồ Chí Minh
   5h35m
   18:35
   • Bến xe khách huyện Tiểu Cần
   Not has official fare
   Notice
   Tân Thanh Thuỷ
   3.0
   • 22 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   10:00
   • Trạm Sài Gòn
   5h15m
   15:15
   • Tiểu Cần
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   17:00
   • Vp Hồ Chí Minh
   5h35m
   22:35
   • Bến xe khách huyện Tiểu Cần
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   08:15
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   5h20m
   13:35
   • Bến xe khách huyện Tiểu Cần
   Not has official fare