loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Lao Cai > Bus ticket from San bay Noi Bai to Lao Cai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from San bay Noi Bai to Lao Cai - Lao Cai

: 74 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Giường nằm 4x chỗ
01:00
• Ngã ba Kim Anh
4h50m
05:50
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 16:05 07-02-2023 Ha Tinh - Sapa trip
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Limousine 34 Giường VIP
01:55
• Ngã ba Kim Anh
4h50m
06:45
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 17:00 07-02-2023 Ha Tinh - Sapa trip
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
09:30
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4h15m
13:45
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 09:30 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
10:00
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4h15m
14:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 10:00 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
11:45
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
5h5m
16:50
• Văn phòng Lào Cai
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
12:00
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4h15m
16:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 12:00 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
13:00
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
5h5m
18:05
• Văn phòng Lào Cai
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
14:00
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
5h5m
19:05
• Văn phòng Lào Cai
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
14:00
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4h15m
18:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 14:00 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
15:00
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4h15m
19:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 15:00 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
15:15
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
5h5m
20:20
• Văn phòng Lào Cai
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
19:30
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
4h15m
23:45
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 19:30 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
20:30
• Văn phòng 7 Phạm Văn Đồng
5h5m
01:35
• Văn phòng Lào Cai
No prepayment required
Sao Việt Travel (Cabin)
Sao Việt Travel (Cabin)
Limousine giường phòng 21 chỗ
00:00
• Văn Phòng Nội Bài
3h45m
03:45
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 23:30 07-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
Sao Việt Travel (Cabin)
Sao Việt Travel (Cabin)
Limousine giường phòng 21 chỗ
00:28
• Văn Phòng Nội Bài
3h45m
04:13
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 23:58 07-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
Sao Việt Travel (Cabin)
Sao Việt Travel (Cabin)
Limousine giường phòng 21 chỗ
00:29
• Văn Phòng Nội Bài
3h45m
04:14
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 23:59 07-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
Sao Việt Travel (Cabin)
Sao Việt Travel (Cabin)
Limousine giường phòng 21 chỗ
06:30
• Văn Phòng Nội Bài
3h45m
10:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 06:00 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
Sao Việt Travel (Cabin)
Sao Việt Travel (Cabin)
Limousine giường phòng 21 chỗ
07:30
• Văn Phòng Nội Bài
3h45m
11:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 07:00 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
Sao Việt Travel (Cabin)
Sao Việt Travel (Cabin)
Limousine giường phòng 21 chỗ
08:45
• Văn Phòng Nội Bài
3h45m
12:30
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 08:15 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
Sao Việt Travel (Cabin)
Sao Việt Travel (Cabin)
Limousine giường phòng 21 chỗ
09:30
• Văn Phòng Nội Bài
3h45m
13:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 09:00 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
Sao Việt Travel (Cabin)
Sao Việt Travel (Cabin)
Limousine giường phòng 21 chỗ
10:00
• Văn Phòng Nội Bài
3h45m
13:45
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 09:30 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
Sao Việt Travel (Cabin)
Sao Việt Travel (Cabin)
Limousine giường phòng 21 chỗ
10:30
• Văn Phòng Nội Bài
3h45m
14:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 10:00 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
Sao Việt Travel (Cabin)
Sao Việt Travel (Cabin)
Limousine giường phòng 21 chỗ
11:30
• Văn Phòng Nội Bài
3h45m
15:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 11:00 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
Sao Việt Travel (Cabin)
Sao Việt Travel (Cabin)
Limousine giường phòng 21 chỗ
12:30
• Văn Phòng Nội Bài
3h45m
16:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 12:00 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
Sao Việt Travel (Cabin)
Sao Việt Travel (Cabin)
Limousine giường phòng 21 chỗ
13:30
• Văn Phòng Nội Bài
3h45m
17:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 13:00 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
Sao Việt Travel (Cabin)
Sao Việt Travel (Cabin)
Limousine giường phòng 21 chỗ
14:30
• Văn Phòng Nội Bài
3h45m
18:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 14:00 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
Sao Việt Travel (Cabin)
Sao Việt Travel (Cabin)
Limousine giường phòng 21 chỗ
15:30
• Văn Phòng Nội Bài
3h45m
19:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 15:00 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
Sao Việt Travel (Cabin)
Sao Việt Travel (Cabin)
Limousine giường phòng 21 chỗ
16:30
• Văn Phòng Nội Bài
3h45m
20:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 16:00 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
Sao Việt Travel (Cabin)
Sao Việt Travel (Cabin)
Limousine giường phòng 21 chỗ
17:30
• Văn Phòng Nội Bài
3h45m
21:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 17:00 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip
Sao Việt Travel (Cabin)
Sao Việt Travel (Cabin)
Limousine giường phòng 21 chỗ
18:30
• Văn Phòng Nội Bài
3h45m
22:15
• Văn phòng Lào Cai
*Belongs to 18:00 08-02-2023 Ha Noi - Sapa (Cabin) trip