loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Ninh Binh > Bus ticket from San bay Noi Bai to Ninh Binh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Trips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Sóc Sơn (101)
 • Long Biên (1)
Drop-off point
 • Ninh Bình (98)
 • Hoa Lư (37)
 • Gia Viễn (8)
 • Tam Cốc Bích Động (3)
 • Kim Sơn (2)
 • Tam Điệp (2)
 • Yên Khánh (2)
Types of seat
Rating
& up (71)

Find the cheapest bus tickets from San bay Noi Bai to Ninh Binh - Ninh Binh

: 71 trips
Sort by:
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
15:40
• Sân bay Nội Bài
3h5m
18:45
• Bưu điện Ninh Bình
340,000VND
*Belongs to 16:40 31-01-2023 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
17:40
• Sân bay Nội Bài
3h5m
20:45
• Bưu điện Ninh Bình
340,000VND
*Belongs to 18:40 31-01-2023 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
13:40
• Sân bay Nội Bài
3h5m
16:45
• Bưu điện Ninh Bình
340,000VND
*Belongs to 14:40 31-01-2023 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
18:50
• Sân bay Nội Bài
2h50m
21:40
• Bưu điện Ninh Bình
340,000VND
*Belongs to 20:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
13:50
• Sân bay Nội Bài
2h50m
16:40
• Bưu điện Ninh Bình
340,000VND
*Belongs to 15:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:40
• Sân bay Nội Bài
3h5m
19:45
• Bưu điện Ninh Bình
340,000VND
*Belongs to 17:40 31-01-2023 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:50
• Sân bay Nội Bài
2h30m
19:20
• Văn phòng Khánh An
340,000VND
*Belongs to 18:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
15:50
• Sân bay Nội Bài
2h30m
18:20
• Văn phòng Khánh An
340,000VND
*Belongs to 17:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:40
• Sân bay Nội Bài
2h50m
19:30
• Văn phòng Khánh An
340,000VND
*Belongs to 17:40 31-01-2023 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
17:50
• Sân bay Nội Bài
2h30m
20:20
• Văn phòng Khánh An
340,000VND
*Belongs to 19:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip

Rate your ticket searching experiences

Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:50
• Sân bay Nội Bài
2h50m
19:40
• Bưu điện Ninh Bình
340,000VND
*Belongs to 18:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
17:50
• Sân bay Nội Bài
2h50m
20:40
• Bưu điện Ninh Bình
340,000VND
*Belongs to 19:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
18:50
• Sân bay Nội Bài
2h30m
21:20
• Văn phòng Khánh An
340,000VND
*Belongs to 20:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:40
• Sân bay Nội Bài
3h5m
17:45
• Bưu điện Ninh Bình
340,000VND
*Belongs to 15:40 31-01-2023 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:50
• Sân bay Nội Bài
2h30m
17:20
• Văn phòng Khánh An
340,000VND
*Belongs to 16:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
18:40
• Sân bay Nội Bài
3h5m
21:45
• Bưu điện Ninh Bình
340,000VND
*Belongs to 19:40 31-01-2023 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
13:40
• Sân bay Nội Bài
2h50m
16:30
• Văn phòng Khánh An
340,000VND
*Belongs to 14:40 31-01-2023 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
18:40
• Sân bay Nội Bài
2h50m
21:30
• Văn phòng Khánh An
340,000VND
*Belongs to 19:40 31-01-2023 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:40
• Sân bay Nội Bài
2h50m
17:30
• Văn phòng Khánh An
340,000VND
*Belongs to 15:40 31-01-2023 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
17:40
• Sân bay Nội Bài
2h50m
20:30
• Văn phòng Khánh An
340,000VND
*Belongs to 18:40 31-01-2023 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip