loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Ninh Binh > Bus ticket from Soc Son to Ninh Binh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Trips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Sóc Sơn (462)
 • Long Biên (1)
Drop-off point
 • Tràng An - Bái Đính (125)
 • Ninh Bình (114)
 • Gia Viễn (67)
 • Tam Cốc Bích Động (66)
 • Hoa Lư (62)
 • Yên Mô (62)
 • Tam Điệp (6)
 • Yên Khánh (4)
 • Kim Sơn (3)
 • Nho Quan (2)
Types of seat
Rating
& up (349)
& up (351)

Find the cheapest bus tickets from Soc Son - Ha Noi to Ninh Binh

: 355 trips
Sort by:
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
13:50
• Sân bay Nội Bài
3h
16:50
• Ngã ba Thanh Sơn
390,000VND
*Belongs to 15:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
17:50
• Sân bay Nội Bài
3h
20:50
• Ngã ba Thanh Sơn
390,000VND
*Belongs to 19:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
17:40
• Sân bay Nội Bài
3h5m
20:45
• Bưu điện Ninh Bình
340,000VND
*Belongs to 18:40 31-01-2023 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
15:40
• Sân bay Nội Bài
3h5m
18:45
• Bưu điện Ninh Bình
340,000VND
*Belongs to 16:40 31-01-2023 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
13:40
• Sân bay Nội Bài
3h5m
16:45
• Bưu điện Ninh Bình
340,000VND
*Belongs to 14:40 31-01-2023 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:50
• Sân bay Nội Bài
3h
19:50
• Ngã ba Gián Khẩu
390,000VND
*Belongs to 18:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
18:50
• Sân bay Nội Bài
2h50m
21:40
• Bưu điện Ninh Bình
340,000VND
*Belongs to 20:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:40
• Sân bay Nội Bài
3h20m
18:00
• Bến thuyền Tràng An
380,000VND
*Belongs to 15:40 31-01-2023 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
13:50
• Sân bay Nội Bài
3h
16:50
• Ngã ba Gián Khẩu
390,000VND
*Belongs to 15:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
13:50
• Sân bay Nội Bài
2h50m
16:40
• Bưu điện Ninh Bình
340,000VND
*Belongs to 15:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip

Rate your ticket searching experiences

Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:40
• Sân bay Nội Bài
3h5m
19:45
• Bưu điện Ninh Bình
340,000VND
*Belongs to 17:40 31-01-2023 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
12:40
• Sân bay Nội Bài
3h5m
15:45
• Bưu điện Ninh Bình
340,000VND
*Belongs to 13:40 31-01-2023 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
17:40
• Sân bay Nội Bài
3h20m
21:00
• Ngã ba Gián Khẩu
390,000VND
*Belongs to 18:40 31-01-2023 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
12:40
• Sân bay Nội Bài
3h20m
16:00
• Chùa Bái Đính
400,000VND
*Belongs to 13:40 31-01-2023 Rap Xiec TW - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
16:50
• Sân bay Nội Bài
2h30m
19:20
• Văn phòng Khánh An
340,000VND
*Belongs to 18:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
17:50
• Sân bay Nội Bài
3h
20:50
• Ngã ba Gián Khẩu
390,000VND
*Belongs to 19:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
18:50
• Sân bay Nội Bài
3h
21:50
• Ngã ba Thanh Sơn
390,000VND
*Belongs to 20:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
18:50
• Sân bay Nội Bài
3h
21:50
• Ngã ba Gián Khẩu
390,000VND
*Belongs to 20:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
15:50
• Sân bay Nội Bài
2h30m
18:20
• Văn phòng Khánh An
340,000VND
*Belongs to 17:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip
Notice
Khánh An Limousine
Khánh An Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
15:50
• Sân bay Nội Bài
3h
18:50
• Chùa Bái Đính
400,000VND
*Belongs to 17:00 31-01-2023 Cong vien Cau Giay - Ninh Binh trip